Marc De Bodt, Fons Mertens & Louis Heylen (Red.)
Werken aan stem (Reeks Omtrent logopedie, nr. 6)


ISBN:9789044123029
Aantal Pagina's:306 blz.
Prijs: €37,10
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Dit boek is een praktische handleiding voor logopedisten-stemtherapeuten. Zij is uitsluitend gewijd aan de behandeling en begeleiding van stempatiënten en stemcliënten. In 13 bijdragen brengen 17 stemtherapeuten hun expertise op het vlak van stem samen.

Dit boek sluit aan bij Stemstoornissen: handboek voor de klinische praktijk dat de theoretische basis legt voor een verantwoord en professioneel handelen met stemstoornissen.

Dit boek is praktijkgeoriënteerd en is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid. De bijdragen geven een praktische houvast en inspiratie bij de behandeling en zijn geschreven in een voor de patiënt gemakkelijk hanteerbare taal.

Alle belangrijke aspecten van stemtherapie worden aangesneden: stemhygiëne en stemopvoeding, adem en ademcontrole, houding en spanning, glottisspanning en glottissluiting, training van luidheid en toonhoogte, feedbacktherapie, resonantie, stemfocus en -plaatsing, steminzet, mediacoaching en substituutstem na oncologische behandeling.

In aparte bijdragen worden ook de mogelijkheden van medische en chirurgische behandeling geïllustreerd. In bijlage is er een handig overzicht van alle voor de stem relevante referentiedata.
 
Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
 
Over de auteur(s):
Marc De Bodt is logopedist en doctor in de medische wetenschappen. Hij is hoofd van het Universitair Revalidatiecentrum van het UZ Antwerpen en docent en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij gastprofessor aan de opleiding Logopedie en Audiologie van de Universiteit Gent, voor onder meer het vak stemstoornissen.

Fons Mertens is logopedist en logopedisch adviseur van de Dienst Logopedie KMSL te Turnhout. Hij bouwde een jarenlange expertise op in de behandeling van stemstoornissen en is betrokken bij talrijke onderzoeken en publicaties op het vlak van stem. Hij gaf mee gestalte aan de postacademische vorming stemstoornissen aan de Universiteit Antwerpen.

Louis Heylen is logopedist en doctor in de medische wetenschappen. Hij is directeur van de Revalidatiecentra van Turnhout, de Zuiderkempen en Mechelen. Als postdoctoraal onderzoeker is hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Aan de Universiteit Gent doceert hij aan de opleiding Logopedie en Audiologie als gastprofessor het vak gezondheidswetgeving in de revalidatiesector. Hij is bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.


Omtrent Logopedie:
  • Nr. 1: Mijn stem, mijn beroep (uitverkocht)
  • Nr. 2: Taaltherapie bij kinderen
  • Nr. 3: Ik oefen mijn stem
  • Nr. 4: Gezondheidswetgeving en sociale zekerheid voor logopedisten
  • Nr. 5: Stemstoornissen. Handboek voor de klinische praktijk
  • Nr. 6: Werken aan stem
  • Nr. 7: Dysfagie

  •