P. Ponsaers, L. Gunther Moor (algemene editoren), E. Devroe (hoofdredacteur)
Abonnement Cahiers Politiestudies (CPS) - 2017 (4 publicaties per jaar)


ISBN:9781162177779
Aantal Pagina's:1000 blz.
Prijs: €115,00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren.

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimesterieel (4 themanummers per jaar). Een jaarabonnement kost € 115,- (excl. verzendkosten). Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij criminologie een prominente plaats krijgt naast andere disciplines. In deze reeks vinden, naast Nederlandstalige publicaties, ook Engelstalige bijdragen hun plaats. De reeks wordt begeleid door een internationale redactieraad. De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een internationale double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

Doelgroep
Zowel wetenschappers (academici, beleidsondersteunende onderzoekers, opleidingscentra en bibliotheken) als practici afkomstig uit politie, justitie en belendende domeinen vinden hier een forum. Na vijf jaar werking zijn de Cahiers Politiestudies uitgegroeid tot betekenisvolle thematische naslagwerken, met zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte bijdragen die voor de politie en voor ruimere beroepskringen en academici een onmisbaar instrument zijn. Een instrument dat een degelijk en professioneel overzicht biedt over een eigentijds thema.

Folder

Voorbije nummers