Tijdschrift voor Hoger Onderwijs. Jrg 35 (2017) - Abonnement Particulier


ISBN:9781162177489
Aantal Pagina's:0 blz.
Prijs: €60,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
9781162177489.jpg
 

Over het boek:

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs richt zich op relevante, actuele vraagstukken in het hoger onderwijs. Het kenmerkt zich door de combinatie van gedegen onderzoek en praktische aanbevelingen.
Thema’s die aan bod komen zijn onder andere kwaliteit en studiesucces, excellentie, (kwaliteit van) toetsing, internationalisering, digitalisering in het onderwijs, docentprofessionalisering en het verbinden van onderzoek en onderwijs.

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs is bedoeld voor docenten, onderwijsonderzoekers, onderwijskundigen, opleidingsverantwoordelijken en beleidsmedewerkers in het hoger onderwijs.

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Samenstelling van de redactie:

  • Dr. Gerard Baars (hoofdredacteur; voorzitter redactie)
  • Dr. Ton Kallenberg (eindredacteur)
  • Dr. Danielle Verstegen (secretaris)
  • Dr. Els Consuegra
  • Prof.dr. Vincent Donche
  • Dr. Didi Griffioen
  • Dr. Stephan Ramaekers
  • Dr. Cees Terlouw
  • Judith Tersteeg (office manager)


Abonnement particulier (4 nummers): € 62,-, bestel nu
Abonnement student (4 nummers): € 51,-, bestel nu
Abonnement instelling (4 nummers): € 89,-, bestel nu
Abonnement groep dwz 5 exemplaren (4 nummers): € 80,-, bestel nu
Losse nummers kosten € 22,50.


Huidige jaargang: Jaargang nr. 35 (2017)

Vorige jaargang: Jaargang nr. 34 (2016)