Ruimte & Maatschappij. Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken - Jrg. 8 (2016-2017) - Nr. 4


ISBN:9781162177205
Aantal Pagina's:68 blz.
Prijs: €19,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:
Inhoudsopgave


Blikopener:

 • Glokalisering in Amsterdam
  Gevraagd: kwaliteitstoeristen
  Ton Notten
 • Electorale mix
  Filip Canfyn
 • Artikel:

 • Energiebesparingen in woningen: renovatiesubsidies vs. afbraak met vervangende nieuwbouw
  Maarten Dubois & Karen Allacker
 • Essays:

 • Boven en onder de grond: toen schatkamers, nu krimpregio’s
  Gevraagd: innovatie
  Ton Notten
 • Tegen de grenzen aan
  Over de grondpolitiek van Amsterdam, dé echte erfpachtstad
  Jan F. Schrijver