Zacht Lawijd (ZL) - Literair-historisch tijdschrift. Jrg. 15 (2016) - Abonnement Individueel


ISBN:9781162175812
Aantal Pagina's:86 blz.
Prijs: €36,00
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Literair-historisch tijdschrift met aandacht voor de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland.

Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken met korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto''s, handschriften, drukproeven,..). Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Ook de maatschappelijke context wordt niet vergeten.

Zacht Lawijd presenteert op een gedocumenteerde en verrassende wijze allerlei nieuw onderzoek voor een breed geinteresseerd publiek.

Zacht Lawijd verschijnt vier keer per jaar.

Jaargang 17:

 • Nr. 1
 • Jaargang 16:

 • Nr. 1
 • Nr. 2
 • Nr. 3
 • Nr. 4
 • Jaargang 15:

 • Nr. 1
 • Nr. 2
 • Nr. 3
 • Nr. 4
 • Jaargang 14:

 • Nr. 1
 • Nr. 2
 • Nr. 3
 • Nr. 4
 • Jaargang 13:

 • Nr. 1
 • Nr. 2
 • Nr. 3
 • Nr. 4
 • Abonnement:

  - Individueel: € 36,- (bestel nu)
  – Instelling: € 44,- (bestel nu)
  - Student: € 28,-(bestel nu)