Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


F. Gilleir
Discretionaire ruimte bij de Belgische lokale politie. Een explorerend, kwalitatief onderzoek naar uitvoeringswerk in de frontlijn (Reeks Politiestudies, nr. 8)
ISBN: 9789046606018
Aantal Pagina's: 281
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 45,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
Het centrale thema van deze uitgave is de discretionaire ruimte van lokale poli- tieambtenaren in België. Er werd onderzoek gedaan naar appreciatieruimte op niveau van politiemensen in de frontlijn, waarbij het vraagstuk rond ‘police discre- tion’ enerzijds theoretisch wordt gekaderd en anderzijds empirisch wordt uiteengezet aan de hand van feitelijke observaties en casusonderzoek.

De vraag wordt gesteld in welke mate politiemensen in de frontlijn een zekere keuzevrijheid hebben bij het uitvoeren van hun dagelijkse opdrachten. Anders gesteld: tot op welke hoogte heeft het beleid (m.n. de aansturing) greep op wat er zich op het terrein afspeelt (m.n. de uitvoering)?

Het onderzoek gaat na hoe de beleidsmatige sturing binnen de drie belangrijkste basisfunctionaliteiten (wijkwerking, interventiewerking en lokale recherche) eruitziet en hoe deze doorwerkt in besluitvormingsprocessen op de werkvloer.

Een eerste, verkennend luik op basis van observaties in twee grootstedelijke politiekorpsen werpt licht op de verschillende elementen die interfereren met keuzemomenten in de frontlijn. Aan de hand van fijnmazige beschrijvingen, afkomstig van maandenlang veldwerk, illustreert de auteur op welke manier situationele, organisatorische maar ook persoonsgebonden elementen een beslissende invloed kunnen uitoefenen bij keuzes die zich op het niveau van de ‘streetcop’ stellen.

In een tweede deel gaat de auteur na of de appreciatieruimte ook bestaat binnen de praktijk van gerechtelijke vrijheidsberovingen, meer bepaald of de toepassing van een verstrekkende dwangmaatregel binnen eenzelfde korpsdivisie kan uitmonden in een diversiteit aan uitkomsten. Onderzoek naar uitvoeringswerk binnen de politie is in België tot dusver erg schaars. Met deze studie wordt een groot deel van het onzichtbare straatwerk zichtbaar gemaakt en wordt de doorwerking van gehanteerde logica’s op de werkvloer duidelijk.

Deze publicatie betekent een concrete meerwaarde voor iedereen die, zowel vanuit een theoretische als vanuit een pragmatische interesse, betrokken is bij beleidssturing en -uitvoering binnen de Belgische politie. Voor de lezer die dagelijks in de politiepraktijk staat, staan er tal van herkenbare situaties in beschreven waarbij morele dilemma’s de onverkorte implementatie van de letter van de wet bemoeilijken. Daarnaast biedt dit boek ook een schat aan informatie voor leidinggevenden binnen de politie, beleidsmakers, criminologen, magistraten en academici die werkzaam zijn binnen het brede domein van politie en justitie en interesse tonen in het sturingsvraagstuk met betrekking tot politioneel uitvoeringwerk.

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave
Ten geleide

Meer info over Reeks Politiestudies

Meer info over Reeks Veiligheidsstudies


Over de auteur(s):
Fien Gilleir maakte tot en met 2012 deel uit van het onderzoeksteam Governing and Policing Security (GaPS), waarbinnen zij gedurende zes jaar onderzoek verrichtte naar bestuurlijke veiligheidsvraagstukken. Na het behalen van haar proefschrift ging ze aan de slag als docente en onderzoeker binnen het expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk op de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen.