Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


J. Van Wemmel, A. Lievyns
Bijzondere mandaten voor de accountant en de bedrijfsrevisor (Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen, nr. 11)
ISBN: 9789046603819
Aantal Pagina's: 244
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 52,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
De wetgever heeft in het Wetboek van Vennootschappen een aantal bijzondere opdrachten toevertrouwd aan de beoefenaars van cijferberoepen, met het oog op de voorlichting van de aandeelhouders en derdebelanghebbenden.

Het voorliggende handboek behandelt meer specifiek vier “bijzondere mandaten”, namelijk:

  • Uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde bij kapitaalverhoging (art. 582 W.Venn.)
  • Uitgifte van aandelen bij beperking of afstand van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging (art. 596, 598-599 W.Venn.)
  • Omzetting van vennootschappen in een andere rechtsvorm (art. 774-779 W.Venn.)
  • Ontbinding van vennootschappen (art. 181, 184, 189bis, 190, 195bis, 196 W.Venn.)


Dit praktijkboek bespreekt de toepasselijke wetsartikelen uit het vennootschapsrecht, en geeft ook de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IAB – IBR) in extenso weer, die de beroepsbeoefenaar strikt dient te volgen. Naast het verslag zelf, op te stellen door de beroepsbeoefenaar, wordt aan de hand van modellen ook de opdrachtbrief besproken, alsook het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Uit de inhoud:
Inhoudsopgave

Over de auteur(s):
Jos Van Wemmel is Extern Accountant en Bedrijfsrevisor en Voorzitter van de Stagecommissie van het IAB. Ann Lievyns is Extern Accountant en Belastingconsulent. Eerder publiceerden zij in de boekenreeks van de Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen de titel “Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen”.

Meer over Reeks BBB - Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen