Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Z. Gallez, G. Van Gyes, Y. De Cordt, P.-P. Van Gehuchten
De rol van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de ondernemingsraad / Le rôle du réviseur d'entreprises à l'égard du Conseil d'entreprise (ICCI 2010-2)
ISBN: 9789046603505
Aantal Pagina's: 356
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 75,00
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
De verstrekking van Economische en Financiële Informatie (EFI) aan de Ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van de Belgische economische democratie. In deze EFIverstrekking aan de OR zijn welomschreven controlerende en verklarende rollen toebedeeld aan de bedrijfsrevisor. Het opmaken van certificeringsverslagen en de deelname aan vergaderingen vormen de kerntaken van deze rol.

De hier gerapporteerde studie tracht als juridisch-sociologische praktijktoets van deze ORrolvervulling van de Belgische bedrijfsrevisor de volgende onderzoeksvragen te behandelen: Hoe verloopt anno 2009 de volgens de Belgische wetgeving voorziene rol van het bedrijfsrevisoraat ten aanzien van de OR in het kader van de economisch-financiële informatieverstrekking aan dit sociale overlegorgaan? In welke mate en op welke wijze worden de bestaande (juridischnormatieve) kwaliteitsregels en -normen in dit verband in de praktijk omgezet?La transmission d’Informations Economiques et Financières (IEF ) au Conseil d’entreprise (CE ) constitue une composante importante de la vie économique en Belgique. Dans ce contexte, des missions précises de contrôle et de certification ont été confiées au réviseur d’entreprises. La rédaction de rapports de certification et la participation aux réunions du CE constituent la substance de la mission du réviseur d’entreprises.

En vue d’évaluer, d’un point de vue juridique et sociologique, la manière dont le réviseur d’entreprises belge accomplit ses missions à l’égard du CE dans la pratique, la présente étude traite les questions suivantes: Comment s’est déroulée en 2009 la mission du réviseur d’entreprises à l’égard du CE prévue par la législation belge, dans le cadre de la transmission des IEF ? Dans quelle mesure et de quelle manière les règles (juridiques) et les normes existantes concernant le rôle du réviseur d’entreprises à l’égard du CE sont-elles appliquées dans la pratique ?

Uit de inhoud:
Volledige inhoudsopgave