Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


J. Verplaetse
For the sake of argument. Argumentatieleer voor juristen en ethici - 2de herziene uitgave
ISBN: 9789046602201
Aantal Pagina's: 172
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 24,70
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:

Argumenteren is de hoofdbezigheid van elke jurist. Advocaten stellen conclusies op en houden pleidooien om hun cliënten te verdedigen, rechters motiveren hun beslissingen in vonnissen en arresten en juristen adviseren beleidsmakers bij het opstellen van wetgevende teksten. Overtuigen is de professionele hoofdopdracht van elke jurist.

Ten onrechte wordt gedacht dat wie veel weet ook overtuigingskracht heeft. Briljante geesten schrijven slaapverwekkende of structuurloze teksten. Omgekeerd, houden middelmatige studenten opwindende betogen vol scherpe argumenten. Dit hoeft niet te verwonderen.

Argumentaties en betogen vormen aparte tekstconstructies met eigen structuren en regels die je moet respecteren. Precies dit is het doel van dit handboek. De lezers in contact brengen met die regels en structuren die professionele argumentaties en betogen kenmerken met als ultieme opgave: het verbeteren van de kwaliteit van ons argumenteren. Speciale aandacht gaat uit naar de opbouw van argumentaties en betogen in de ethiek. Naast juristen vormen ethici of moraalfi losofen het meer specifi eke doelpubliek van dit boek.

Komen aan bod:
• structuur van een argumentatie/tegenargumentatie
• ondeugdelijke argumentatie: denkfouten en drogredenen
• structuur, stijl en overtuigingskracht van een betoog
• juridische argumentaties en betogen in het recht
• het ethisch betoog

Addendum blz. 19.Uit de inhoud:
Volledige Inhoudsopgave

Over de auteur(s):
Jan Verplaetse is doctor in de Wijsbegeerte en als docent verbonden aan de vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht (Universiteit Gent). Aan deze universiteit doceert hij verschillende vakken over argumentatie, recht en ethiek.