Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Annemie Coussens, Marleen D’hondt, Sabine De Bruyne, Mieke Embo, Ruben Vanbosseghem, Bianka Vandaele & Christophe Wille
Methodisch werken in de gezondheidszorg. 9de gewijzigde druk
ISBN: 9789044137514
Aantal Pagina's: 176
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 20,50
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
De gezondheidszorg in België is goed georganiseerd en volgt de maatschappelijke en economische evoluties van de ons omringende welvaartslanden. De samenleving hecht veel belang aan gezondheid en rekent op zorgverlening door competente gezondheidszorgbeoefenaars. Dit handboek beschrijft in enkele hoofdstukken belangrijke thema’s die de huidige gezondheidszorg kenmerken: 1) organisatie van de gezondheidszorg, 2) trends in de gezondheidszorg en maatschappij, 3) betrokkenen, 4) competenties en competentiekaders, 5) mono- en interdisciplinaire samenwerking, 6) ontwikkeling van competenties en professionele identiteit, en tot slot 7) het procesmodel van het methodisch werken.

Dit laatste hoofdstuk is meteen de titel van het handboek. ‘Methodisch werken in de gezondheidszorg’ is namelijk één van de belangrijke beroepsgerichte competenties die elke gezondheidszorgbeoefenaar moet bezitten om kwaliteitsvolle en veilige zorg te verlenen, al dan niet in interdisciplinair teamverband. De auteurs vertrekken vanuit een holistische mensvisie, waarbij voortdurend rekening wordt gehouden met de context van de zorgvrager. Methodisch werken is doelgericht en kenmerkt zich door een bewust gekozen systematische en procesmatige aanpak in functie van de concrete zorgsituatie. De zorgverlener gaat hierbij planmatig en cyclisch te werk, en doorloopt dus de verschillende fasen van het procesmodel. Dit dynamische model wordt uitgebreid toegelicht aan de hand van casussen en illustraties van een fictieve familie.

Dit handboek is een basiswerk dat vooral bestemd is voor studenten uit de talrijke opleidingen in de gezondheidszorg. Het is ook een interessant naslagwerk voor gezondheidszorgbeoefenaars die studenten opleiden en zelf actief zorg verlenen. Tijdens het maken van dit boek hebben de auteurs ervaren hoe noodzakelijk en leerrijk het is om met een interdisciplinaire bril naar de gezondheidszorg te kijken. Ze hopen als interdisciplinair team een rolmodel te zijn en met dit boek een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsvolle samenwerking in de gezondheidszorg van de toekomst!