Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


L. Verhoeven, F. Wijnen, K. van den Bos & R. Kleijnen (Red.)
Zorg om dyslexie (Studies over Taalonderwijs, nr. 7)
ISBN: 9789044126617
Aantal Pagina's: 179
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 23,20
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
In het onderwijs worden leesproblemen, meestal in combinatie met spellingproblemen, vaak al vroeg gesignaleerd. Een adequate reactie vanuit de omgeving van het kind is noodzakelijk, zodat de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden gepareerd. Dat vraagt om een aanpak van kwaliteitszorg waarbij een goede afstemming tussen ouders, onderwijs, en gezondheidszorg essentieel is. Binnen de school gaat het om een zo vroeg mogelijke signalering en aanpak van leesproblemen, binnen de zorg om spoedige en adequate behandeling van de gesignaleerde leesproblemen. Het is van groot belang dat ouders in alle facetten van dit proces zijn betrokken.

Dit boek geeft een kader voor kwaliteitszorg ten behoeve van kinderen en jeugdigen met dyslexie. Hoe kunnen de diverse protocollen die ontwikkeld zijn voor signalering, diagnostiek en behandeling van dyslexie in de praktijk, worden geoptimaliseerd?

Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Inleiding

In de pers:
Recensie - Let op! - vzw Die-'s-lekti-kusOver de auteur(s):
Ludo Verhoeven is hoogleraar Pedagogische Wetenschappen aan de Raboud Universiteit Nijmegen en directeur van het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen.
Frank Wijnen is hoogleraar Psycholinguïstiek aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.
Kees van den Bos is hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder leesproblemen en dyslexie, aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ria Kleijnen is lector Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle.