Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


D. Criekemans
Geopolitiek. Geografisch geweten van de buitenlandse politiek?
ISBN: 9789044119695
Aantal Pagina's: 848
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 85,00
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
In de Lage Landen raakte de studie van de Geopolitiek rond 1945 in een taboesfeer. Als gevolg hiervan werd de relatie tussen geografie (territorialiteit) en buitenlands beleid nog maar amper bestudeerd. Dit boek is uniek in zijn soort; het tracht de wortels van het geopolitieke denken te traceren vanaf haar oorsprong (circa 1890) tot heden. Het boek ontrafelt de verschillende dimensies van het geopolitieke denken, welke tot op vandaag in de actuele internationale be-trekkingen doorwerken.
Tijdens deze intellectuele queeste toont de auteur ook aan hoe verschil-lende `geo-politicologen'' door de tijd de toenmalige bewindsvoerders trachtten te adviseren, met wisselend succes.
Dit werk vormt daarmee ook een interessante visie op de geschiedenis `achter'' de internationale betrekkingen van de twintigste en vroeg-éénentwintigste eeuw. In het huidige tijdsgewricht van mondiale herschikkingen (opkomst Azië) en grondige wijzigingen inzake omgevingsfactoren (nakende mondiale energiecrisis, milieudegradatie), vormt dit werk een broodnodig naslag- en referentiewerk over de Geopolitiek.
Ideaal voor historici, geografen, politicologen, en voor mensen met een bredere interesse in de wereldpolitiek.

"Dit werk onderzoekt een grotendeels onbekende dimensie in de Internationale Betrekkingen, op een manier die de auteur tevens op grote hoogte plaatst in het internationale onderzoeksveld." – Prof. dr. Rik Coolsaet (hoogleraar Internationale Politiek, Universiteit Gent)

"Criekemans laat een indrukwekkende eruditie zien, heeft een vaste greep op de stof en lijkt een oorspronkelijk denker te zijn." – Em. Prof. dr. Alfred Van Staden (oud-directeur Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen, `Clingendael'' en hoogleraar te Leiden)

"Het is de meest gedegen studie van de theoretische positie van de geopolitiek die ik onder ogen heb gehad (en die mogelijk in de wereld bestaat)." – Prof. dr. Gertjan Dijkink (hoofddocent Politieke Geografie, Universiteit van Amsterdam)

Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Woord voorafOver de auteur(s):
David Criekemans (°1974) is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Met dit werk over de intellectuele geschiedenis van de Geopolitiek (1890-heden) en haar verhouding tot de Internationale Betrekkingen promoveerde hij in 2005 aan de Universiteit Antwerpen. Vandaag doceert hij aan de Universiteit Antwerpen, aan de Katholieke Universiteit Brussel en aan het International Centre for Geopolitical Studies (I.C.G.S.) te Genève (Zwitserland). Sinds 2007 doceert hij tevens aan de Koninklijke Militaire School in Brussel.