Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


S. Langenberg & W. Vandekerkckhove (Red.)
Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen ?
ISBN: 9789044117608
Aantal Pagina's: 112
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 15,90
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
Het begin van de 21ste eeuw is getekend door een golf van terreur. Het versplintert het ooit gewaande westerse veiligheidsgevoel en het genereert angst. Een nieuwe angst die anderzijds bevestigd wordt door een totaal andere bedreiging: de nabije overstroming van de aarde en haar rijkdommen. Alarmerende milieurapporten volgen elkaar in ijltempo op. Verdragen als Kyoto, afspraken als de Copenhagen akkoorden, conferenties rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen `bevelen'' dat we de onomkeerbare destructie van de aarde moeten stoppen. Maar wie zijn `wij'' en wie neemt hier het gezag het roer van het wereldschip 180° te keren? Was er begin jaren `70 een eerste golf van milieubewustzijn waar te nemen, nu zijn we inmiddels aan een volgende reflectie toe, een reflectie over de vergaande effecten van de economische voortgang. Op dit moment lijkt er geen alternatief te bestaan voor het kapitalistische economisch model. Alternatieve modellen zoals de planeconomie of de coöperatieve economie zijn van het toneel verdwenen of schuiven in de richting van het kapitalistische model (China). Maar het objectief van eeuwige economische groei lijkt wegens zijn rampzalige ecologische voetafdruk niet veralgemeenbaar voor de hele wereld. Zeker niet wanneer we bedenken dat de explosieve groei-economieën China en India gelijkaardige consumptiepatronen beginnen te vertonen als het westen met alle gevolgen vandien. Is er een alternatief denkbaar?
Ethische en ecologische reflecties zijn aan een verdere verdieping toe met vragen als: hoe willen we leven, nu en straks? Hoe moet het bedrijfsleven er dan uit zien? Wie heeft wel en wie geen toegang tot kennis, industrie en welvaart? En in welke verhouding staat dat alles tot het algemeen welzijn, tot menselijk geluk?

Over de auteur(s):
Suzan Langenberg en Wim Vandekerckhove zijn bestuurslid van het Vlaams Netwerk voor Zakenethiek en zijn beide actief in zowel het praktische als academische pleidooi voor een kritisch-ethische benadering van het onder-nemen `tout court'.