Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


A. Essers, R. Kleijnen, J. Smeets, A. Smits, T. Vermeulen & K. Vernooy
Problemen in de taalontwikkeling (Cahiers Speciale Onderwijszorg, nr. 7)
ISBN: 9789044114188
Aantal Pagina's: 55
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 9,50
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
Vaak vormt de verstoorde ontwikkeling van risicoleerlingen het aangrijpingspunt voor verandering en verbetering. Dat geldt in hoge mate bij problemen in de taalontwikkeling. Waarschijnlijk is er geen ander gebied dan leren praten, luisteren en leren lezen dat zoveel aandacht krijgt in onderzoek. Het vormt immers de basis voor de communicatie tussen de mens en zijn omgeving. Dit heeft er niet toe geleid dat alle taalontwikkelingsproblemen zijn opgelost. Zoveel is wel duidelijk geworden dat vroegtijdig signaleren van taalontwikkelingsproblemen betekent dat een effectieve aanpak ook vroegtijdig kan worden opgestart. En ook na een effectieve en kwalitatief goede aanpak blijven er kinderen met taalproblemen bestaan. Van deze groep kan gesteld worden dat die moeten leren omgaan met hun handicap. Voor hen is speciale onderwijszorg op langere termijn noodzakelijk.

In dit Cahier wordt het belang van vroegtijdig signaleren aangegeven. In dezelfde adem worden handreikingen gegeven om in te grijpen en om het verstoorde proces ten goede te keren. Leraren die dagelijks te maken hebben met leerlingen met taalontwikkelingsproblemen zijn de eerstaangewezenen om de aanpak te verbeteren. Dit boekje biedt leerstof om hen door actieonderzoek nieuwe kennis te laten ontwikkelen om taalontwikkelingsprobelem te leren oplossen of om er beter mee om te leren gaan.

Uit de inhoud:
Voorwoord – K. Vernooij: Vroegtijdig signaleren en interveniëren tijdens het beginnend lezen – T. Vermeulen: Praatjesmakers – A. Smits: Effectieve wegen om te leren lezen – A. Essers: Leren lezen in taalspeciaal onderwijs – R. Kleijnen & J. Smeets: Integrale aanpak van dyslexie in het voortgezet onderwijs – Over de auteurs.

Over de auteur(s):
Dr. Kees Vernooy is leesspecialist bij het CPS, in Amersfoort. Drs. Tineke (C.) H.M. Vermeulen is logopediste en orthopedagoge. Als docent is zij werkzaam voor Contractgroep Inholland voor Opleidingen Speciale Ondrwijszorg Windesheim. Anneke Smits is trajectcoördinator Dyslexie bij Opleidingen Speciale Onderwijszorg Windesheim. Annie Essers is werkzaam als docent/trajectcoördinator van de opleiding Auditieve Communicatieve Beperking bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Dr. Ria Kleijnen is werkzaam bij de Fontys Hogescholen (Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg), waar zij o.a. de Opleiding tot dyslexiespecialist coördineert en (mede) uitvoert. Jos Smeets ten slotte is eveneens werkzaam bij Fontys Hogescholen (Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg), waar hij doceert aan de opleidingen tot remedial teacher PO en VO en diverse nascholingsactiviteiten verzorgt. Daarnaast werkt hij als docent bij de Hogeschool Zuyd (faculteit Logopedie).


Reeks Cahiers Speciale Onderwijszorg: