Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Florian Cova,Tom Daems,Koen Geens e.a.
Justitie 2020. Straffen: waarom? hoe?/ Justice 2020. Punir: pourquoi? Comment?
ISBN: 9789046608975
Aantal Pagina's: 222
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 35,40
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:

Na de reflectiedag van 24 september 2015 rond Justitie 2020 heeft de federale overheidsdienst Justitie op 3 maart 2016 een tweede dag georganiseerd, ditmaal rond de zin, het doel, de diversifi ëring en de uitvoering van stra en. Dit werk verzamelt de bijdragen aan die dag. Vooraanstaande wetenschappers gaan dieper in op een aantal van de cruciale vragen die de straf stelt voor justitie en de rechtzoekende. Plaats voor de straf in de hedendaagse samenleving? Zingevingen van de straf? Doelstellingen? Functies? Bijzondere vaststellingen, specifi eke moeilijkheden en benaderingen in bepaalde domeinen zoals de jeugdbescherming of de witteboordcriminaliteit? Mogelijke toekomstscenario’s voor het strafbeleid?

A la suite de sa journée de réfl exion du 24 septembre 2015 consacrée à la Justice à l’horizon 2020, le service public fédéral Justice a organisé, le 3 mars 2016, une seconde journée, portant cette fois sur le sens, la fi nalité, la diversifi cation et l’exécution des peines. Le présent ouvrage en réunit les contributions. Des scientifi ques réputés abordent quelques-unes des questions cruciales que la peine pose aujourd’hui à la justice et au justiciable. Quelle place pour la peine dans la société actuelle? Quel sens lui donne-t-on? Quels objectifs? Quelles fonctions? Quels constats particuliers, quelles di cultés et approches spécifi ques dans certains domaines comme la protection de la jeunesse ou la criminalité en col blanc? Quels scénarios de futurs possibles peut-on tracer pour la politique pénale?Uit de inhoud:

Inhoudsopgave