Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


60/3F. Schonewille, L.H.M. Zonnenberg (red.)
Prenups
ISBN: 9789046607114
Aantal Pagina's: 192
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 30,90
Uitgever : Maklu-Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:

Mensen die willen gaan samenleven of trouwen realiseren zich over het algemeen onvoldoende dat het belangrijk is om met elkaar een goede huwelijksovereenkomst te sluiten. Voor hen is het van groot belang dat zij in samenspraak met een legal mediator (advocaat of notaris) tot goede en evenwichtige afspraken komen op basis van hun wederzijdse belangen. De inhoud moet passen bij ieder van de beide partners en voor hen gezamenlijk een uitstekende start van hun huwelijk of samenwoning betekenen.

Als een samenlevingsovereenkomst of een akte van huwelijkse voorwaarden via de weg van Prenups wordt gesloten, dan weten mensen die gaan samenleven of trouwen waar zij aan toe zijn. De mediator bespreekt met de partners wat hun verwachting is van hun huwelijk of samenleven. Hij of zij wijst de partners op de belangrijke aspecten die moeten worden geregeld en helpt de partners daarover inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen. Op die wijze ontstaat duidelijkheid en worden confl icten tijdens en na het samenleven of huwelijk voorkomen. Die aanpak vergroot de kans dat mensen het samen wél redden. Het resultaat is een huwelijksovereenkomst die elke keer geheel is toegesneden op het huwelijk of de samenwoning van de specifi eke partners.

In dit boek behandelen Nederlandse specialisten de juridische, fiscale, zakelijke en menselijke aspecten van deze ‘prenuptial agreements’, kort gezegd: Prenups.Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
InleidingOver de auteur(s):

Dr. mr. F. Schonewille is partner in Schonewille & Schonewille Legal Mediation te Amsterdam, legal mediator, certifi ed IMI Mediation Advocate en als arbiter verbonden aan de familiekamer van het NAI. Schonewille is voorts docent en onderzoeker op het terrein van mediation en recht, erfrecht en relatievermogensrecht, secretaris van de Stichting Prenups en redactielid van het Tijdschri voor Confl icthantering.

Mr. dr. L.H.M. Zonnenberg is advocaat-scheidingsmediator bij BANNING N.V. te ’s-Hertogenbosch, raadsheer-plaatsvervanger in de Gerechtshoven Amsterdam en Den Haag, vFAS- en MfN-mediator, NAI-arbiter, docent voor en auteur bij diverse cursusinstellingen, redactielid van EB en RFR en voorzi er van de Stichting Prenups.