Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Sanne De Vos, Johan De Wilde & Simon Beausaert (Red.)
Start to teach.Inspiratiegids over aanvangsbegeleiding in het onderwijs
ISBN: 9789044135756
Aantal Pagina's: 316
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 25,20
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:

Starters in het onderwijs worden keer op keer als een probleem voorgesteld in de media. Ze vallen bij bosjes uit en hun contracten deugen niet. Maar een bredere kijk op hun positie ontbreekt. Wat kunnen de onderwijscollega’s, mentoren, directieleden, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders en beleidsmakers doen om hen te helpen? En omgekeerd: hoe kunnen starters hun collega’s helpen?
Deze inspiratiegids heeft een dubbele rol: enerzijds het thema vanuit een breder perspectief bekijken, anderzijds realistische en ambitieuze praktijkvoorbeelden van aanvangsbegeleiding van zowel pennen uit het werkveld als de academische wereld voorstellen. Met andere woorden, de inspiratiegids zoomt in op belangrijke factoren die bepalend zijn voor het slagen van de eerste jaren in de onderwijspraktijk, zoals de zin om de job te doen, het belang van samenwerking, levenslang leren met elkaar en (gedeeld) leiderschap. Daarnaast hebben deze voorbeelden één gemeenschappelijk doel: vanuit een brede, vernieuwende kijk en op onderbouwde wijze de startende leraar welkom heten in het onderwijslandschap. Er worden prikkelende initiatieven over taal- en landsgrenzen heen gepresenteerd waarmee beleidsverantwoordelijken, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, (coördinerend) directeurs, mentoren en leraren hun voordeel zullen doen.
Het boek biedt een inspiratiebron voor iedereen die de starter op een voetstuk wil plaatsen en daarbij oog heeft voor passie en talenten.Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Ten geleideOver de auteur(s):

Sanne De Vos is bachelor kleuteronderwijzeres en master in de pedagogische wetenschappen. Zij is werkzaam in de Lerarenopleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs van Hogeschool Odisee, Campus Aalst. Daarnaast heeft ze de afgelopen jaren zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar starters in het basis- en secundair onderwijs uitgevoerd.
Johan De Wilde werkt als lerarenopleider. Behalve het kleuteronderwijs waar hij dagelijks mee bezig is en over blogt op www.kleutergewijs.be, heeft hij een grote interesse voor de professionalisering van lerarenopleiders. Hij werkte voorheen in diverse vormingscontexten. Hij was in binnen- en buitenland actief in formeel onderwijs en in non-formele educatie bij nationale en internationale ngo’s, onderwijsinstellingen en UNESCO.
Simon Beausaert is associate professor Werkplekleren aan Universiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar antecedenten en effecten van formeel en informeel leren alsook van assessmentpraktijken. Ook is hij programmacoördinator van de Management of Learning Master, die zich focust op het ondersteunen van leren en ontwikkelen op de werkplek. Hij is employability coördinator, medeverantwoordelijk voor docentenprofessionalisering in de faculteit en fungeert vaak als consultant voor scholen en organisaties.