Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters & Rico Sneller
Pluraliteit van de levenskunsten. Reeks: Omtrent filosofie, nr.8
ISBN: 9789044135718
Aantal Pagina's: 248
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 28,30
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:

We staan op de grens van twee grote culturele tijdperken. De opkomst van nieuwe technologieën, alsook de toenemende mondialisering van de wereld, openen de weg naar een nieuwe, nog niet geheel uitgekristalliseerde levenswijze. Wanneer oude maatschappelijk- culturele patronen tanende zijn, terwijl alternatieve vormen nog niet hun definitieve beslag hebben gekregen, is er een periode waarin de mens zich kan bevrijden van culturele maskers en kunstmatige constructies. Dit soort tussenperiodes zijn interessant voor persoonlijke ervaringen, innerlijke verdieping en doorbraken in de menselijke conditie.

Door de voortdurende maatschappelijk-technologische transformatie krijgen we voor het eerst in de geschiedenis de kans om de menselijke conditie radicaal te veranderen. Eén van de kenmerken van dit historische proces is de opmars van wat inmiddels levenskunst is gaan heten: een actief zoeken naar manieren om het eigen leven adequaat vorm en richting te geven. Echter, er bestaat niet één levenskunst, maar er zijn er verscheidene, waarvan sommige elkaar zelfs uitsluiten. Noemen we hier drie grote richtingen:
1 Klassieke levenskunst (de oude Grieken: Aristoteles en de stoïcijnen; een voortzetting hiervan treffen we bij denkers als Simone Weil, Foucault en Schmidt).
2 Spirituele levenskunst (diepte- en transpersoonlijke psychologie, mindfulness, yoga, tai-chi, daoïsme, boeddhisme).
3 Op techniek en wetenschap georiënteerde levenskunst, in het kielzog van de Verlichting.

Hoe om te gaan met zulke uiteenlopende vormen van levenskunst, vormen die soms ook met elkaar in strijd zijn? Dit boek onderzoekt een nieuwe benadering: een individuele combinatie van elementen uit alle levenskunsten op basis van zelfkennis. Men hoeft zich niet voorgoed vast te leggen op één specifieke richting, maar men kan verschillende richtingen combineren, waarbij het doel is om het eigen potentieel beter aan te spreken. Uiteenlopende vormen van levenskunst kunnen zodoende de bouwstenen worden van die ene menselijke ontwikkeling.Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
InleidingOver de auteur(s):
Dr. Rico Sneller is universitair docent wijsgerige antropologie bij de universiteit Leiden (instituut Wijsbegeerte). Hij studeerde theologie in Utrecht en Leiden en filosofie in Parijs. Zijn dissertatie behandelde het probleem van negatieve theologie en filosofie van Jacques Derrida. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar buitengewone bewustzijnstoestanden: de droom, de waanzin, mystiek, somnambulisme, telepathie, extase e.d. Hij is geïnteresseerd in denkers als Ludwig Klages, Carl du Prel, Schelling, Schopenhauer, Buber, Bataille, Marcel, Freud, Benjamin e.a. Tevens is hij mededirecteur van de internationale netwerkorganisatie Alternative Perspectives and Global Concerns (APGC, www.ap-gc.net).

Drs. P.M.G. (Nelleke) Canters studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en was ruim vijfentwintig jaar als docent filosofie en ethiek werkzaam aan de Fontys Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in Eindhoven. Naast haar docentschap was zij ontwikkelaar en coördinator van het Honours Programme Philosophy van de Fontys Universiteit. Zij verricht onderzoek met als focus medische ethiek – het zwaartepunt in het onderzoek is medisch-ethische kwesties ten tijde van waardenrelativisme – en doceert filosofie aan de Seniorenacademie (HOVO). Tevens is zij directeur van het Centrum voor Filosofie en Kunst in Budel. Sinds achttien jaar verzorgt zij cursussen filosofie aan diverse buitenlandse universiteiten en publiceert op het gebied van filosofie en ethiek.

Dr. Tatjana Kochetkova is onderzoeker en auteur op het gebied van mens en technologie en biomedische ethiek. Ze promoveerde in de wijsgerige antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceerde aan de Universiteit Twente en aan de Utrechtse Universiteit voor Humanistiek. Ze heeft verscheidene boeken over filosofie geschreven. Als wijsgerig antropoloog is ze vooral geïnteresseerd in thema’s als de invloed van informatietechnologie op de mens, roboethics en de sociale impact van nieuwe technologische ontwikkelingen. Dr. Kochetkova is tevens filosofisch consulent en oprichter van filosofisch centrum Aletheia Humanity Next.