Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >

Maklu | Garant | Spinhuis


Het Boekenpodium


maandag tot en met vrijdag:
9 uur - 17 uur


Speciale programma's

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl

Alle boeken van maklu

  
9789067150224:Music Unleashed: Legal Implications of Mobile Music Distribution
Music Unleashed: Legal Implications of Mobile Music Distribution

ISBN: 9789067150224 /  € 55,00
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789067150217:Collective Licensing: Past, Present and Future. Reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers MIDEM 2002, Cannes.
Collective Licensing: Past, Present and Future. Reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers MIDEM 2002, Cannes.
J.M. Kendrick (ed.)
ISBN: 9789067150217 /  € 83,00
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789067150194:Talent in the new millennium
Talent in the new millennium
iael
ISBN: 9789067150194 /  € 88,50
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789067150187:Legal and commercial effects of digitation on the music industry.
Legal and commercial effects of digitation on the music industry.
IAEL
ISBN: 9789067150187 /  € 68,17
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789067150170:Music in film, television and advertising
Music in film, television and advertising
i.a.e.l.
ISBN: 9789067150170 /  € 63,54
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789067150149:Multimedia Deals in the Music Industry.
Multimedia Deals in the Music Industry.
iael
ISBN: 9789067150149 /  € 61,97
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789062154180:Digital Cable Radio - The tensions between the Music industry and the Broadcasting Industry.
Digital Cable Radio - The tensions between the Music industry and the Broadcasting Industry.
iael
ISBN: 9789062154180 /  € 61,97
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789062153961:action directe en de wet aansprakelijkheidsverzekering
action directe en de wet aansprakelijkheidsverzekering
robben
ISBN: 9789062153961 /  € 29,50
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789062153091:m/s dos t/m 5.0 kant en klaar werkboek
m/s dos t/m 5.0 kant en klaar werkboek
kaam, van
ISBN: 9789062153091 /  € 14,85
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789028602564:les nouvelles conventions de la haye 2
les nouvelles conventions de la haye 2

ISBN: 9789028602564 /  € 56,72
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789024728404:internationalsales,standard forms
internationalsales,standard forms
hague-zagreb essays
ISBN: 9789024728404 /  € 64,45
Uitgeverij: Maklu Publishers bv
Bestel | Meer info
9789046607954:Bijzondere inspectiediensten (Reeks Veiligheidsstudies, nr. 14)
Bijzondere inspectiediensten (Reeks Veiligheidsstudies, nr. 14)
M. Bockstaele & P. Ponsaers (red.)
ISBN: 9789046607954 /  € 41,10
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Politiediensten en bijzondere inspectiediensten werken steeds meer samen. Ze kennen elkaar echter onvoldoende, vooral wat betreft hun materies en bevoegdheden, zodat men te weinig een beroep doet op elkaars expertise. Ook rechtspractici hebben dikwijls slechts een beperkt overzicht van bestaande bijzondere inspectiediensten en zijn weinig vertrouwd met hun bevoegdheden.

Bijzondere inspectiediensten maken van hun vaststellingen over wetsinbreuken processen-verbaal. In principe is het openbaar ministerie daarvan de bestemmeling, maar ze hebben ook de bevoegdheid tot administratieve afhandeling.

Dit boek geeft een algemeen en actueel overzicht van de bijzondere inspectiediensten, hun instrumenten, samenwerkingsverbanden en oplossingen voor enkele juridische discussiepunten. Het boek is een must voor al wie met wetshandhaving bezig is.

9789046607107:Het familiebedrijf en de nalatenschap (Erfenisvakdag Cahiers, nr. 4)
Het familiebedrijf en de nalatenschap (Erfenisvakdag Cahiers, nr. 4)
mr. A.M. van Riemsdijk & dr. mr. F. Schonewille (red.)
ISBN: 9789046607107 /  € 22,70
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

Een gouden tip voor bedrijfsfamilies: het gaat beter met de familie, het familiekapitaal, het familiebedrijf en familieondernemingsvermogen, management, beheer en overdracht als er tijdig over deze thema’s wordt gesproken. De nalatenschapsmediator faciliteert dit gesprek.
Binnen nalatenschapsmediation heeft Annette M. van Riemsdijk het onderscheid aangebracht tussen ante en post mortem nalatenschapsmediation, ook wel pre- en postnalatenschapsmediation genoemd. Een exponent van prenalatenschapsmediation vormt het familiebedrijf. Vooral familiebedrijven roepen de hulp van nalatenschapsmediators in en leveren een belangrijke bijdrage aan de vraag naar nalatenschapsmediators. Het anticiperen op opvolgingskwesties, overlijden en daarbij behorend gemis en transitie voorkomt onduidelijkheid over de rollen binnen het familiesysteem, verdriet en een conflictueuze afwikkeling van de nalatenschap met alle menselijke, zakelijke en juridische gevolgen voor de erfgenamen van dien.

De bijdragen in dit vierde Erfenisvakdag Cahier bieden de lezers inzichten en praktische gereedschappen ter voorkoming van problemen met de continuïteit van de bedrijfsvoering, het instandhouden van het familievermogen en ruzie binnen de familie en het familiebedrijf. De afgelopen jaren zijn er steeds meer boeken en tijdschriften verschenen over het thema familiebedrijven. Dit interdisciplinaire Erfenisvakdag Cahier vat deze literatuur niet alleen samen op hoofdpunten, maar vormt ook een nuttige aanvulling.

De Erfenisvakdag is een initiatief van de Stichting Nalatenschapsmediation, die ijvert voor de toepassing van mediation bij de afwikkeling van nalatenschappen, alsmede in preventieve zin. Naar aanleiding van elke Erfenisvakdag verschijnt een thematisch cahier met een bundeling van de uitgewerkte voordrachten.

9789046605929:Scheiden in Nederland. Gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces. (2de herziene uitgave)
Scheiden in Nederland. Gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces. (2de herziene uitgave)
mr. A.M. van Riemsdijk
ISBN: 9789046605929 /  € 46,30
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

Een (echt)scheiding is een complex proces. Dit boek gaat over de rol van de advocaat bij het begeleiden hiervan. Het geeft de advocaat handreikingen en stelt ongeschreven normen die gehanteerd worden in de familierechtpraktijk op schrift. Daarnaast wordt de advocaat ruimschoots voorzien van praktijkformulieren en modellen.

Dit boek is zowel geschikt voor de advocaat als voor anderen die zich al dan niet professioneel willen verdiepen in de advocatuurlijke dienstverlening rond (echt)scheidingen.

"Het boek is geschreven door een zeer deskundige en gereputeerde advocate … Het boek behoort zonder twijfel tot de beste uitgaven op het gebied van de echtscheidingsproblematiek in Nederland."
mr. P.C. van Schelven, NBD Biblion

"Annette van Riemsdijk maakt van de eerste tot de laatste pagina de zo cruciale interacties tussen het technisch-juridische, communicatieve en intermenselijke aspect expliciet. Door haar scenario-gerichte benadering maakt ze de lezer op heldere en goed gedocumenteerde wijze bewust van zijn professionele mogelijkheden en kansen, maar wijst zij ook op de professionele plichten. Mede door de bijgeleverde modellen is dit boek onmisbaar voor de familiepraktijk."
Prof. dr. mr. P.J. van den Hoven, Universiteit Utrecht

9789046601174:Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing. De informatieverplichtingen van banken ten behoeve van belastingheffing van derden in Nederland, Duitsland en België
Informatieverplichtingen van banken ten dienste van belastingheffing. De informatieverplichtingen van banken ten behoeve van belastingheffing van derden in Nederland, Duitsland en België
G.H. Sjobbema
ISBN: 9789046601174 /  € 68,00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Om belastingen te kunnen heffen, heeft de belastingheffer fiscaal relevante gegevens nodig. Idealiter verstrekken belastingplichtigen deze gegevens uit eigen beweging. Teneinde hier niet uitsluitend afhankelijk van te zijn, heeft de wetgever aan de belastingheffer verschillende controle- en informatiebevoegdheden verleend om deze gegevens in te winnen. De bevoegdheid om gegevens bij derden in te winnen is daarvan een belangrijk onderdeel.

Steeds meer worden in dit verband gegevens bij banken opgevraagd. Zij zijn in de loop der tijd, mede als gevolg van de snelle ict-ontwikkelingen, een belangrijke rol gaan spelen in de gegevensverstrekking ten behoeve van de belastingheffing van derden.

In dit boek komt de nationale en internationale informatieverplichting van banken ten dienste van de belastingheffing van derden in Nederland, Duitsland en België aan de orde. Hierbij worden de informatieverplichtingen van banken in deze landen beschreven en met elkaar vergeleken. Tevens wordt ingegaan op relevante internationale regelgeving, waaronder de Europese Spaartegoedenrichtlijn. De auteur formuleert tot slot van zijn onderzoek een aanbeveling op hoofdlijnen voor een geharmoniseerde regeling terzake.
9789046600559:The impact of EU environmental law on ports and waterways. Including a proposal for the creation of Portus 2010, a coherent EU Network of Strategic Port Development Areas
The impact of EU environmental law on ports and waterways. Including a proposal for the creation of Portus 2010, a coherent EU Network of Strategic Port Development Areas
Eric Van Hooydonk
ISBN: 9789046600559 /  € 63,40
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Port and waterway authorities and private investors encounter tremendous difficulties in complying with EU environmental law. Frequent disruptions of new projects jeopardise the achievement of transport policy objectives which — in order to cope with growing demand and to support a modal shift — presuppose the provision of additional waterway and port capacity.

The prevailing malaise is caused primarily by the scarcity of both natural habitats and potential waterway and port development areas — which in many cases overlap geographically — and by the undeniable ambiguity of the EU Birds, Habitats and Water Framework Directives.

In this study, which was carried out within the framework of the European Commission''s Maritime Transport Coordination Platform (MTCP), Professor Eric Van Hooydonk analyses the current legal framework and the issues raised in eighteen leading cases. The study contains elaborate policy recommendations for a better integration of transport and environmental policies.
These include:

•to address environmental issues in future waterway and port policies;
• to provide waterway and port-specific guidance on the Birds, Habitats and Water Framework Directives;
•to link TEN-T status of waterway and port plans and projects on the one hand with environmental assessments on the other;
•to attach a legal status to the forthcoming EU Network of Inland Waterways
•to establish Portus 2010, a Coherent EU Network of Strategic Port Development Areas.
9789046600276:European organised crime scenarios for 2015 (IRCP series, 26)
European organised crime scenarios for 2015 (IRCP series, 26)
Tom vander Beken (ed.)
ISBN: 9789046600276 /  € 56,20
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Policy makers no longer focus on repressive aspects of organised crime alone, but want to be informed about coming challenges and threats to allow them to take appropriate preventive action and target their reactive response better. For that reason, there is a growing demand to change the traditional assessments into analyses that include more prospective elements about current and potential future organised crime situations to identify specific risks or threats to society.

This book is the outcome of the study co-financed under the 2006 Agis programme of the European Commission known under the acronym OCO (Organised Crime Outlook).

The book outlines a methodology to perform analyses of long-term threats of organised crime and scenario studies and applies this on four case studies at two different levels: three studies at Member State level (Belgium, Slovenia, and Sweden) and one at the European Union level. ln a last chapter, conclusions and recommendations about the method and its applications are presented.

The developed methodological tool and the scenarios are intended as a guide for action and consideration for all actors involved in the fight against organised crime.
JAGPOL2016.ABO:Jaargids voor de Politiediensten - Guide Annuel des Services de Police - Jahradressbuch für die Polizeidienste - 2016. Abonnement
Jaargids voor de Politiediensten - Guide Annuel des Services de Police - Jahradressbuch für die Polizeidienste - 2016. Abonnement
Maklu (red.)
ISBN: JAGPOL2016.ABO /  € 52,50
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:

NEDERLANDS

Jaargids voor de politiediensten

Dit referentiewerk geeft een overzicht van alle adres- en contactgegevens van diensten die voor politie en justitie belangrijk zijn.

De Jaargids is een praktisch te hanteren gids, niet alleen voor de politiediensten maar ook voor alle andere instellingen en personen die op de een of andere manier met deze diensten te maken hebben.

Deze 23ste, volledig geactualiseerde en vernieuwde uitgave van de Jaargids, volgt de structuurwijzigingen en ingrijpende hervormingen van de politiediensten van nabij. De Jaargids verschaft u hierover de juiste en actuele informatie.

Inhoudsopgave
Ten geleide


Met een abonnement ontvangt u de gids jaarlijks voor 52,50 euro (bestel abonnement).

FRANCAIS

Guide annuel des services de police
Cette 23ième édition du guide annuel vous aide à retrouver vite et facilement vos personnes de contact auprès de la police et justice.

La partie la plus grande du guide se concentre sur les zones de la police locale. Ensuite, la police fédérale, comme deuxième niveau de la police intégrée est traitée. Dans une deuxième partie, nous rassemblons toutes les adresses utiles concernant la justice et la matière du droit pénal. Dans la troisième partie vous retrouvez un aperçu des directions et organisations diverses qui sont liées au service public fédéral intérieur, et qui sont importantes sur le plan de la sécurité, de la prévention et des affaires des étrangers. Une dernière partie contient une série d’adresses utiles comme les organismes divers de contrôle.

Sommaire
Préface


Si vous vous abonnez, vous recevrez le guide à 52,50 euros (prendre un abonnement).

9789062159925:Recht in beweging. 12de VRG-Alumnidag 2005 (Reeks VRG Alumni Leuven)
Recht in beweging. 12de VRG-Alumnidag 2005 (Reeks VRG Alumni Leuven)
VRG Alumni (Ed.)
ISBN: 9789062159925 /  € 39,50
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
9789062159918:Recherchemanagement. Sturen naar kwaliteitsvol opsporingswerk (Reeks Dienst voor het strafrechtelijk beleid, nr. 12)
Recherchemanagement. Sturen naar kwaliteitsvol opsporingswerk (Reeks Dienst voor het strafrechtelijk beleid, nr. 12)
G. Van Hees, T. Vander Beken, P. Ponsaers
ISBN: 9789062159918 /  € 49,50
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Rechercheren in een omgeving waar mensen en middelen beperkt zijn en waar prioriteiten worden gesteld, is geen eenvoudige aangelegenheid. Dit vereist dat constant keuzes worden gemaakt die kaderen in een integrale en kwaliteitsvolle afhandeling van gerechtelijke dossiers.

Dit boek geeft beschrijft het recherchemanagement ná de politiehervorming, meer bepaald inzake het gespecialiseerde opsporingswerk dat verricht wordt in de gerechtelijke diensten van de arrondissementen (GDA’s) van de federale politie. Hierbij ligt de klemtoon op de kwaliteitskenmerken en de bewaking hiervan.

Recherchemanagement belangt alle actoren in de strafrechtsketen rechtstreeks aan. Voor hen is deze uitgave dan ook zonder meer een "eye-opener".
9789062159833:Reclame, promotie en BTW. Optimalisering van het marketingbudget
Reclame, promotie en BTW. Optimalisering van het marketingbudget
S. Ruysschaert, L. Heylens
ISBN: 9789062159833 /  € 40,00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
In dit handboek wordt nagegaan welke de BTW-gevolgen zijn voor een onderneming bij de keuze voor de ene of de andere manier van reclamevoering. Dit heeft immers een direct gevolg voor de verkoopprijs inclusief BTW en dus op de concurrentiepositie.

De BTW vormt in de meeste gevallen 21 % van de verkoopprijs. Indien de maatstaf van heffing wettelijk kan verlaagd worden leidt dit uiteraard tot een overeenstemmende besparing met 21 % en dus een potentiële verbetering van de concurrentiepositie.

Marketingcampagnes moeten in de huidige concurrentiële omgeving zeer creatief zijn. De vraag is echter of deze alle even effectief zijn en of de ervoor beschikbare budgetten wel optimaal worden aangewend. Dit boek geeft een overzicht van de meest uiteenlopende vormen van reclame en promotie, en de fiscale technieken en gevolgen.
9789062159734:De grondwet en het inzetten van strijdkrachten
De grondwet en het inzetten van strijdkrachten
A. De Becker, G. Laenen, M. Van Damme, E. Vandenbossche
ISBN: 9789062159734 /  € 44,00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
"Artikel 167, tweede lid van de Grondwet bepaalt onder meer dat de Koning het bevel voert over de krijgsmacht en dat Hij de staat van oorlog alsook het einde van de vijandelijkheden vaststelt. Aan deze grondwetsbepaling werd tot op heden relatief weinig aandacht besteed in ruimere wetenschappelijke middens. Het gegeven dat het koninklijk bevelhebberschap over het leger één van die grondwettelijke beginselen vormt waarvan de strekking ongewijzigd is gebleven, vormt hiervoor mogelijk een verklaring, naast de vaststelling dat deze aangelegenheid betrekking heeft op een weliswaar belangrijk, maar hoe dan ook specifiek aspect van de buitenlandse betrekkingen.

In het boek wordt de problematiek van het inzetten van de strijdkrachten geschetst in een constitutioneel en actueel-beleidsmatig kader. Het boek vult op die manier een wetenschappelijke leemte aan met betrekking tot een onderwerp dat in de praktijk een sterk evoluerend karakter vertoont. Zo oefent de Koning de erin beschreven bevoegdheid al lang niet meer in persoonlijke naam uit en werden sommige belangrijke bevoegdheden inzake defensie overgedragen aan organen van de NAVO en de WEU. Ook de aard van de militaire missies heeft mettertijd een andere dimensie gekregen, in welk verband kan worden gerefereerd aan de bij een ruimer publiek gekende figuur van de "VN-blauwhelm".

Aan al deze evoluties wordt in het boek aandacht besteed, met dien verstande dat daarbij niet uitsluitend het Belgische grondwettelijke systeem in het onderzoek wordt betrokken, maar dat de problematiek daarenboven wordt gesitueerd in een ruimer Europees en internationaalrechtelijk kader. De editors hebben voor dat alles een beroep kunnen doen op een aantal gezaghebbende auteurs die, elk vanuit hun eigen wetenschappelijke of beleidsmatige invalshoek, een lezenswaardige bijdrage hebben geleverd aan de studie van deze klassieke, maar meer dan ooit actuele problematiek".
9789062159703:Politionele slachtofferbejegening (Reeks Politie Praktijk Boeken)
Politionele slachtofferbejegening (Reeks Politie Praktijk Boeken)
N. Creten
ISBN: 9789062159703 /  € 22,00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Slachtofferbejegening is een basispolitiezorg. Maar politiemensen zijn geen hulpverleners en moeten dat ook niet worden. De kern van de politionele slachtofferbejegening ligt juist in het begrip van wat het slachtoffer bij een aangifte beleeft en verwacht. Dit is niet alleen de taak van specialisten: alle politieambtenaren moeten in staat zijn om bij het eerste contact met slachtoffers optimaal op de situatie in te spelen.
Hoe vervul je het best algemene taken zoals het doorverwijzen en het melden van onheilsberichten? Wat mag en wat kan van de politie worden verwacht in specifieke gevallen? Wat zeggen de richtlijnen van de gerechtelijke en administratieve overheden?

Deze uitgave is een praktische leidraad bij al deze en andere vragen.
9789062159673:Politiestatistieken (Reeks Politie Praktijkboeken)
Politiestatistieken (Reeks Politie Praktijkboeken)
W. Bruggeman
ISBN: 9789062159673 /  € 20,00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
Over het boek:
Meten is weten. Meetresultaten moeten aangewend worden om de politiewerking in al haar facetten te evalueren en zo mogelijk te verbeteren. Hierbij zijn de nodige kennis en heel wat vaardigheden vereist, vooral om de relativiteit van de statistieken correct in te schatten. Lering kan hierbij getrokken worden uit de theoretische statistiek, criminologische benaderingen, statistische en managementtoepassingen zoals die bij de Belgische en de Nederlandse politie lopen. Vooral door het invoeren van de veiligheidsplannen en de bijhorend actieplannen, heeft het zoeken naar indicatoren en prestatienormen, het meten en evalueren van activiteiten, prestaties en resultaten in een stroomversnelling gebracht. Veel is de laatste jaren veranderd en bijgestuurd, maar toch worden nog regelmatig fouten gemaakt bij het hanteren van meetsystemen.

Dit boek biedt op een eenvoudige en begrijpbare wijze een beter inzicht in het aanwenden van politionele basismethoden en -toepassingen.
9789062159635:Duits privaatrecht. Een inleiding tot het hedendaagse recht tegen de achtergrond van rechtshistorische en rechtsculturele ontwikkelingen. Tweede volledig herziene uitgave
Duits privaatrecht. Een inleiding tot het hedendaagse recht tegen de achtergrond van rechtshistorische en rechtsculturele ontwikkelingen. Tweede volledig herziene uitgave
I. Sagel-Grande
ISBN: 9789062159635 /  € 48,00
Uitgeverij: Maklu-Uitgevers nv
Bestel | Meer info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...