home help & info 
 
Abonneren Redactie Prikbord Opzoeken

 
Auteursinstructies
Boeken ter recensie
Over Panopticon
Contact
Productiekamer

Inhoud van jaargang 2017 nummer 3

 
Editoriaal
HUBEAU, B.
Het spreekrecht van ambtenaren: over de zwoegers uit het vooronder
 
Artikelen
BEYENS, K. - BREULS, L. - SCHEIRS, V.
Iudex non calculat? De bepaling van het strafrestant na herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling
DE VOS, H.
Normalisering: een complex proces met subjectief karakter
 
Rubrieken
 
Vervolging, berechting en magistratuur
DUPRE, I.
Het autonoom beheer voor de rechterlijke orde: wanneer een vogel in de hand?
 
Recht en geestelijke gezondheidszorg
HANOULLE, K.
Het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek en de nieuwe Interneringswet
 
Internationaal en Europees strafrecht
AUDENAERT, N.
De Benelux als ‘stepping stone’ naar een beter Europa
STERKENS, M.
Eindelijke toezicht op Vlaamse jeugdvoorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang
 
Criminografie en methodologie
HARDYNS, W. - RUMMENS, A.
Predictieve analyse in de criminologie
Maklu-Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, T: +32 (03) 231 29 00, F: +32 (03) 233 26 59, info@maklu.be
Disclaimer