Garant-Uitgevers
nodigen u van harte uit op de conferentie

De politieke economie van de energietransitie

met

Aviel Verbruggen

Woensdag, 15 februari 2017, 10.00 uur - 12.00 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


Voor economische en maatschappelijke ontwikkeling is energie onmisbaar. De industriƫle samenlevingen kregen vorm door stijgend gebruik van fossiele brandstoffen, waaruit ook de meeste milieuproblemen voortkomen. Na 1945 verhoogt het belang van technologie (atoomenergie, hernieuwbare energie), maar onvoldoende om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen te minderen. Klimaatverandering schept nu een nieuw speelveld, waarin ook duurzame ontwikkeling inpasbaar moet zijn.

Energietransities zijn van alle tijden en bron van meer mogelijkheden voor de mens. Na toelichting van het begrip energietransitie, schetst prof. Verbruggen de ontwikkelingen na 1945 van de startende transitie naar koolstofvrije energie. Hoe kan deze transitie verlopen, en welke sturing is nodig, mogelijk en wenselijk?

De milieueconomie biedt inzicht in het omgaan met gemene goederen (commons), het inzetten van economische instrumenten om externe effecten te beheersen en de methoden van besluitvorming waaronder de kosten-batenanalyse.


Aviel Verbruggen is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde milieu- en energie-economie, was de eerste voorzitter van de MiNaRaad Vlaanderen (1991-95), concipieerde en redigeerde de milieu- en natuurrapporten Vlaanderen (1993-98) en was lid van het klimaatpanel IPCC (1998-2014).
Hij publiceerde onder meer, met prof. dr. Steven Van Passel:  'Milieu en milieubehoud. Economische benadering' (Garant 2016).

Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.