Garant-Uitgevers
nodigen u van harte uit op de middagconferentie

Institutionalisering van een pedagogische paradox

met

Karel De Vos, Pieter Verstraete & Rudi Roose

Vrijdag, 28 april 2017, 14.30 uur - 16.30 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


Het ontstaan van de jeugdzorg zoals we die vandaag kennen, begint honderd jaar voor het eerste wettelijke jeugdhulpstelsel: de Wet op de Kinderbescherming van 1912. De basisingrediënten van de jeugdhulp werden ontwikkeld in de 19de eeuw, en herbevestigd bij elke hervorming van de jeugdhulp. Zowel onder het regime van de Wet op de Jeugdbescherming van 1965 als onder het regime van de Bijzondere Jeugdbijstand (1990), als onder het regime van de Integrale Jeugdhulp worden sociale problemen begrepen als opvoedingsproblemen die aanleiding kunnen geven tot jeugdhulpinterventies, die zelf (her)opvoedende ambities en intenties herbergen.

De conferentie bekijkt de geschiedenis van Jongerencentrum Cidar als voorziening in de jeugdhulp, van bij haar ontstaan in 1967 tot aan de vooravond van de Integrale Jeugdhulp. Centraal staat de vraag hoe het pedagogisch regime in het Centrum tot stand kwam en verder evolueerde tot vandaag. Ook de band met de jeugdhulpstelsels wordt onderzocht.

Programma:

 1. “Waarom afwijken van de dominante pedagogie van de jeugdhulp?”
  Karel De Vos.
 2. Twee filmfragmenten
 3. “Waarom historisch-pedagogisch onderzoek?”.
  Pieter Verstraete.
 4. “Waarom sociaal-pedagogisch onderzoek vanuit de praktijk?”
  Rudi Roose
 5. Interactie met het publiek

Dr. Karel De Vos is directeur van het jongerencentrum Cidar. Hij is tevens praktijkassistent bij de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de Universiteit Gent.
Hij is auteur van de boeken 'Vijftig jaar jeugdhulp in Jongerencentrum Cidar. Halve eeuw op zoek naar een eigen(zinnige) pedagogie' en 'Institutionalisering van een pedagogische paradox. Sociaal-pedagogische benadering van de geschiedenis van de jeugdzorg vanaf de Belgische onafhankelijkheid tot aan het decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013.'.
Prof. dr. Pieter Verstraete is diensthoofd van het Centrum voor Historische Pedagogiek, verbonden aan de onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven. Hij doceert historische pedagogiek.
Prof. dr. Rudi Roose is verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de Universiteit Gent. Hij doceert de vakken jeugdbescherming en jeugdhulp, sociale werktheorieën, maatschappelijke dienstverlening, jeugdcriminologie en jeugdrecht.

Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over 'Vijftig jaar jeugdhulp in Jongerencentrum Cidar', klik hier.
Voor meer informatie over 'Institutionalisering van een pedagogische paradox', klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl