Garant-Uitgevers
nodigen u van harte uit op de middagconferentie

Een haalbare weg naar succesvolle samenwerking

met

Greet van Zeir

Vrijdag, 31 maart 2017, 14.30 uur - 16.30 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


‘Als je witte saus maakt, moet je de boter en de bloem verhitten en wachten tot het naar koekjes ruikt, dan pas mag je er vocht bij doen’.
Deze gevleugelde woorden komen uit de mond van één van de meest gelezen auteurs in Vlaanderen: televisiekok Jeroen Meus. Zijn op en top Vlaamse uitleg is bijzonder relevant : ‘de bloem zorgt voor een mooie binding, maar als je ze onvoldoende verhit, dan ben je ‘gesjareld’, dan smaakt de saus naar bloem en dat kan de bedoeling niet zijn’.

We zijn moedige, talentvolle wezens die in zich de capaciteiten dragen om samen met anderen hele mooie dingen te doen. We willen het liefst dat alles goed loopt tussen ons, maar in onze professionele omgang met elkaar wachten we niet altijd tot het naar koekjes ruikt voor we met elkaar verder gaan. We gooien een aantal mensen bijeen en noemen dat een team. We gaan er van uit dat de individuen in harmonie zullen samenwerken en een resultaat zullen neerzetten dat voldoet aan eenieders verwachtingen. Als dat niet lukt, zijn we verwonderd, ontgoocheld of boos en dan gaan we op zoek naar diegene die bijgestuurd moet worden.

Jammer maar helaas, zo werkt het niet.

In elke samenwerkingscontext spelen invloeden die samenwerken in de weg staan of lastig maken. Als we de invloeden of dynamieken niet kennen, ze negeren of niet weten hoe er mee om te gaan, zijn we gesjareld en gaat het mis. Samenwerken is alleen haalbaar als we iets begrijpen van wat er tussen ons gebeurt als we elkaar ontmoeten.

Tijdens deze bijeenkomst willen we er achter komen waarom samenwerken niet vanzelf gaat. We doen dit niet vanuit theoretische beschouwingen en modellen maar aan de hand van inzichten die we halen uit herkenbare situaties. We fietsen door enkele verhalen en het zal gaandeweg duidelijk worden waarom we op een haalbare weg naar succesvolle samenwerking altijd wachten tot het naar koekjes ruikt voor we de volgende stap zetten.


Greet Van Zeir heeft een jarenlange ervaring als leidinggevende en teamcoach. Ze is gecertificeerd in algemeen management en leiderschaps- en teamontwikkeling vanuit een systeem- en communicatietheoretisch perspectief. Ze is alumnus van het International Professional Development Programme ‘Leading meaningful change’. Als zaakvoerder van I-SHIFT, gevestigd in Brugge, is ze gespecialiseerd in het begeleiden van moeilijk lopende samenwerkingsprocessen in teams en organisaties.
Ze is auteur van het boek "Een haalbare weg naar succesvolle samenwerking".

Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl