Garant-Uitgevers
nodigen u van harte uit op de avondconferentie

De poriën van de economie
Een essay over de verhouding tussen economie en politiek

met

Gido Berns, Suzan Langenberg,
Toon Vandevelde & Stefan Rummens


Maandag, 23 januari 2017, 19.00 uur - 21.00 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


De problemen waarmee Europa sinds de economische crisis van 2007 worstelt, confronteren ons meer dan ooit met de vraag naar de verhouding tussen economie en politiek. Het Westen is er steeds op uit geweest deze twee categorieën strikt van elkaar te scheiden. Economie en politiek zijn steeds opgevat als tegengesteld – een tegenstelling die terugkeert in verwante binaire noties als noodzaak versus vrijheid, privaat belang versus algemeen belang, maatschappij versus staat, markt versus politiek, en globalisering versus soevereiniteit. Keer op keer, van Aristoteles tot Hegel en zelfs tot Marx en traditionele vormen van liberalisme, ging het er om de prioriteit van de politiek veilig te stellen en aan te geven dat zij zich niet laat herleiden tot de economie.

Wat echter opvalt in de huidige crises, is dat de staat zich is gaan inlaten met het beheer van de markten en dit bovendien is gaan doen onder dwang van die markten zelf. Dit betekent geenszins dat de economie de politiek opgeslokt heeft, zoals beweerd wordt door het neoliberalisme. In tegendeel, deze dwang leidt tot een bepaalde vorm van politiekbeoefening. Economie en politiek staan dus niet meer tegenover elkaar, maar zijn wederzijds afhankelijk van elkaar geworden, zonder dat hun verschil is opgeheven. Hun verhouding is met andere woorden poreus, of om het met Derrida te zeggen, differentieel.

Een van de gevolgen van deze poreusheid is dat noch de economie noch de politiek in staat is om concreet gestalte te geven aan de samenleving. De samenhang van de samenleving is niet langer, als dat al ooit het geval was, louter economisch te begrijpen, zoals het neoliberalisme beweert, noch louter politiek, zoals de traditionele politieke filosofie beweert. De poreuze verbinding tussen economie en politiek stelt juist in staat om nieuwe vormen van samenleven uit te vinden.


Suzan Langenberg, medeverantwoordelijk voor de Cahiers Campus Gelbergen, geeft een korte inleiding op deze vijfde publicatie., 'De poriën van de economie, een essay over de verhouding tussen economie en politiek'.
De filosofen Toon Vandevelde en Stefan Rummens, beiden hoogleraar aan het Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven, gaan deze avond hun inhoudelijk commentaar leveren op het essay van Gido Berns.
Gido Berns zal deze avond afronden met zijn antwoorden op deze twee commentaren. Hij was tot zijn emeritaat als hoogleraar sociale wijsbegeerte verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Zijn publicaties betroffen de filosofie en de geschiedenis van het economische denken, alsmede de hedendaagse continentale filosofie.

Eerder verschenen titels in de reeks Cahiers Campus Gelbergen bij Garant-Uitgevers:
  1. M. Beyers, Eigen Kracht - conferenties, burgers aan zet.
  2. H. Wesseling & S. Langenberg (Red.), Over leven in werk.
  3. L. Beyers, Het wordende denken.
  4. M. Beyers, Conférence par Soi-même, la parole au citoyen.

Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.