Garant-Uitgevers
nodigen u van harte uit op de middagconferentie

Taalbeleid op school
met

Paula Eversdijk

Donderdag, 18 januari 2018, 14.30 uur - 16.30 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


Taalbeleid is het structureel en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering van het taalonderwijs. Dit gaat verder dan alleen het schrijven van een taalbeleidsplan, er is sprake een actief gebeuren waar het hele team bij betrokken dient te worden. De focus ligt daarbij op de inhoud van het taalonderwijs en de wijze waarop dit op de werkvloer wordt uitgevoerd. Opbrengsten geven aan waar verandering zich op kan richten, maar spelen geen leidende rol.
In deze lezing wordt ingegaan op de wijze waarop scholen vorm kunnen geven aan taalbeleid. Essentiƫle voorwaarden, valkuilen en struikelblokken worden besproken. Er worden handvatten aangereikt waarmee scholen in de praktijk uitvoering kunnen geven aan taalbeleid.

Paula Eversdijk
heeft een brede ervaring binnen het onderwijs. Ze ontwerpt en verzorgt nascholingscursussen op het gebied van taal en zorgverbreding en begeleidt schoolteams bij het uitvoeren van verbetertrajecten. Daarbij maakt ze gebruik van de ervaring die ze heeft opgedaan als docent in het primair onderwijs.
Ze is auteur van "Taalbeleid op school. Handboek praktijk".


Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.