Garant-Uitgevers
nodigen u van harte uit op de middagconferentie

Pluraliteit van de levenskunsten
met

Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters & Rico Sneller

Woensdag, 28 maart 2018, 14.30 uur - 16.30 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


De opkomst van nieuwe technologieën en de toenemende mondialisering van de wereld, openen de weg naar een nieuwe, nog niet helemaal uitgekristalliseerde levenswijze. Wanneer oude maatschappelijk-culturele patronen tanende zijn, terwijl alternatieve vormen nog niet hun definitieve beslag hebben gekregen, is er een periode waarin de mens zich kan bevrijden van culturele maskers en kunstmatige constructies. Deze tussenperiodes zijn interessant voor persoonlijke ervaringen, innerlijke verdieping en doorbraken in de menselijke conditie.
Een van de kenmerken van dit historisch proces is de opmars van wat men inmiddels 'levenskunst' is gaan heten: het actief zoeken naar manieren om het eigen leven adequaat vorm en richting te geven. Echter er bestaat niet één levenskunst, maar er zijn er verscheidene, waarvan sommige elkaar zelfs uitsluiten.

De sprekers behandelen drie grote richtingen: Klassieke levenskunst als zelfkennis en zelfrealisatie; Spirituele levenskunst als een verbinding met de bron van werkelijkheid; Op techniek en wetenschap georiënteerde levenskunst als radicaal ontwerp van de menselijke vorm. Hoe omgaan met zulke uiteenlopende vormen van levenskunst, vormen die soms in strijd zijn met elkaar?

Dr. Tatjana Kochetkova is onderzoeker en auteur op het gebied van mens en technologie en biomedische ethiek. Ze promoveerde in de wijsgerige antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doceerde aan de universiteit Twente en aan de Utrechtse Universiteit voor Humanistiek.

Drs. P.M.G. (Nelleke) Canters studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was ruim vijfentwintig jaar als docent filosofie en ethiek werkzaam aan de Fontys Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in Eindhoven. Ze was ook ontwikkelaar en coördinator van het Honours Programme Philosophy van de Fontys Universiteit. Zij verricht onderzoek met als focus medische ethiek en doceert filosofie aan de Seniorenacademie (HOVO). Tevens is zij directeur van het Centrum voor Filosofie en Kunst in Budel.

Dr. Rico Sneller is universitair docent wijsgerige antropologie bij de universiteit Leiden. Hij studeerde theologie in Utrecht en Leiden en filosofie in Parijs. Hij is mededirecteur van de internationale netwerkorganisatie Alternative Perspectives and Global Concerns.


Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.