Garant-Uitgevers & Campus Gelbergen
nodigen u van harte uit op de middagconferentie

Macht en slavernij
en verzet, bevrijding en vrijheid

met

Machiel Karskens &  Mark Lambrechts

Woensdag, 23 mei 2018, 15.30 uur - 17.30 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


Overal waar mensen samenleven, komt macht voor. Dit boek verengt die macht tot een verhouding tussen dwang en bevel. Het analyseert hoe dwang en bevel werken in privé samenlevingen, families (vaderlijke macht) en bedrijven (heerlijke macht), in de publieke omgang tussen mensen (rechterlijke macht) en binnen de publieke zaak (staatsmacht). Macht eenzijdig zien als dwang en bevel klinkt nogal negatief, en zo is het ook bedoeld. Dat betekent echter niet dat dwang en bevel alleen negatief onderdrukkend werken. Macht pakt ook positief uit; zij bewerkt erkenning, levert zorg, voedt op en zorgt voor bescherming, orde en rust. Deze dubbelwaardigheid van macht werkt ook door in wat de gedwongen, gehoorzame mensen doen en denken. In de ondertitel van dit boek is hun aandeel in de machtsverhouding daarom geformuleerd in dubbelzinnige woorden: verzet, bevrijding, vrijheid en verlossing.

De meest uitgesproken vorm van negatief, vaak gewelddadige dwang en bevel is slavernij. Meestal als minderwaardig voorgestelde mensen worden hier volledig onderworpen aan de absolute en willekeurige despotie van een heer. Deze verslavingsmacht kan echter ook positief uitpakken en leiden tot een merkwaardige verstrengeling van onderworpenheid, overgave en zich vrij werken. Juist bij slavernij, echter, zijn verzet en bevrijding het meest ondubbelzinnig aan het werk als ‘tegen de macht in werkende handelingen’.

Dat heeft succes gehad. In de wereld van nu is slavernij wereldwijd verboden en zijn alle mensen tot vrij geboren, gelijke en gelijkwaardige leden van de mensenfamilie ‘verklaard’. Betekent dit dat macht en slavernij verdwenen zijn? Of tenminste, dat zij veranderd zijn in een redelijk vrij en ongedwongen omgaan, samenleven en samenwerken met elkaar? Of is er geen spat veranderd?

Machiel Karskens is emeritus hoogleraar in de sociale en politieke wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn publicaties gaan over vreemdelingen, de civil society, macht en waarheidspreken bij Michel Foucault. Hij is ook auteur van het boek 'Macht en slavernij. En verzet,bevrijding en vrijheid'.

Mark Lambrechts is jurist en filosoof, was verbonden aan KULeuven, campus Brussel. Hij was bovendien 25 jaar lang afgevaardigd-bestuurder van de HBK-spaarbank, voorzitter van BIO (Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden) en vice-voorzitter van Febelfin.Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.