Garant-Uitgevers
nodigt u van harte uit op de middagconferentie

Genderidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg
Leven i.p.v. overleven

met

  Els Messelis

Dinsdag, 29 mei 2018, 14.30 uur - 16.30 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


Uit wetenschappelijk onderzoek d.m.v. de Sexuality Assessment tool (Messelis & Bauer, 2018) is gebleken dat het niet evident is om een professioneel en positief seksualiteits- en intimiteitsbeleid te ontwikkelen in de ouderenzorg.
Stapje voor stapje gaan we in de goede richting maar vele thema’s blijven onaangeraakt en/of onderbelicht, zo ook de thema’s rond privacy, koppelvorming op rijpere leeftijd, seksualiteit en dementie, seksuele dienstverlening, deskundigheidsbevordering bij hulp- en zorgverleners, bespreekbaarheid wensen/behoeften bij oudere volwassenen, vorming aan familieleden rond intimiteits- en seksualiteitsbeleving op latere leeftijd…

Uit bovenstaand onderzoek is ook gebleken dat genderidentiteit en seksuele diversiteit een weinig besproken en bespreekbaar onderwerp is.

Deze conferentie heeft als doel managers en hulp- en zorgverleners in de ouderenzorg frameworks en educatieve tools aan te reiken om zonder taboes over seksualiteit en seksuele diversiteit op latere leeftijd te praten en zodoende ook een bijdrage te leveren tot meer levenskwaliteit.
Els Messelis zal eerst de frameworks en de eigen ontwikkelde educatieve tools uit de doeken doen. Verder zal François Panier, Seksuele dienstverlener via Aditi VZW, zijn ervaringen als homoseksuele man vertellen in een samenleving waar heteronormativiteit nog steeds de norm is.

Els Messelis is maatschappelijk werker, gerontoloog en auteur. Werken met en voor senioren is haar passie. Ze is (mede)inspirator van de opleiding tot intimiteitscoach in de ouderenzorg. Ze geeft al 32 jaar vorming en opleiding, onder meer over seks en intimiteit op latere leeftijd.
Ze is (mede-auteur) van diverse boeken rond ouder worden: 'Genderidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg. Een toolkit', 'Wanneer woorden tekortschieten', 'Geweld tegen oudere vrouwen in de thuissituatie', 'Leren niet verleren. Voor wie ouderen wil ondersteunen bij leren.' en 'Groepswerk met ouderen ... een vak apart ?!'.Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.