Garant-Uitgevers
nodigen u van harte uit op de middagconferentie

De legende 1717
met

Ronald Commers

Dinsdag, 13 maart 2018, 14.30 uur - 16.30 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


Er bestaan talloze ontstaansmythen en legenden in vrijmetselaarsmiddens. Maar gaat die hang naar het legendarische niet ten koste van de wereld- en levensbeschouwelijke inhoud van wat vrijmetselarij zou kunnen zijn. Deze bevraging heeft betrekking op de hedendaagse maatschappelijke relevantie van haar organisaties (in België iets meer dan 25.000 leden omvattend). Kortom is haar vermeend universeel karakter – pretendeert zij immers niet te spreken voor de hele mensheid? – niet wat te rooskleurig? Heeft binnen de maçonnerie de tendens om mythe en legende een centrale plaats te geven niet het humaniteitsideaal en het streven naar universaliteit bij herhaling parten gespeeld? Werd wat ooit zijn bestaansreden ontleende aan bijzondere tijdruimtelijke contexten, later niet te gemakkelijk losgekoppeld van de sociale, culturele en politieke evoluties? Is vrijmetselarij in haar symbolische en rituele vorm historisch eigenlijk niet recent, want nauwelijks ouder dan de tweede helft van de 18de eeuw, en zelfs voor een goed deel de 19de eeuw? Is zij niet te veel onder verschillende gedaanten verschenen, de ene al kunstmatiger dan de andere? Moet men daaruit niet besluiten dat ‘de’ vrijmetselarij niet bestaat? Met antwoorden op die vragen zet Ronald Commers de ideale voorstelling op de helling dat vrijmetselarij in haar symbolische en rituele vormen een notoire oude afkomst heeft. En daarmee treedt hij de paradox van Gotthold Ephraim Lessing bij: vrijmetselarij heeft altijd bestaan, maar zeker niet zoals zij in een voortdurend bonte verscheidenheid organisatorisch vorm heeft gekregen. Misschien dat zij door die paradox toch toekomst heeft voor een wereld in diepe crisis.

Ronals Commers
is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij doceerde moraalfilosofie, vergelijkende ethiek en geschiedenis van de moderne wijsbegeerte. Hij stichtte het Centrum voor Ethiek en Waardeonderzoek, dat in 2006 de eerste Internationale Global Ethics Conference organiseerde. Van zijn hand verschenen verscheidene boeken over wijsgerige ethiek, wereldbeschouwelijke ontwikkelingen in de moderniteit, global ethics en vrijmetselarij. Sinds 1980 is hij als vrijmetselaar actief betrokken bij maçonnieke organisaties in België en Nederland.


Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over het boek, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.