Garant-Uitgevers
nodigt u van harte uit op de middagconferentie

Een alcoholprobleem? Wat nu?
met

Erwin De Bisscop

Vrijdag, 15 juni 2018, 14.30 uur - 16.30 uur

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijving


Het gebruik van alcohol is nauwelijks weg te denken uit onze hedendaagse samenleving, het is ingebed in onze levensstijl. Alcohol is naast tabak en koffie het meest gebruikte sociaal aanvaarde genotsmiddel. Misschien juist daardoor is alcoholgebruik één van de grotere problemen in de gezondheidszorg. De gevolgen van excessief drinken zijn dramatisch, zowel op medisch als psychosociaal en maatschappelijk vlak. De kennis over de risico’s van gebruik en de deskundigheid omtrent de behandeling en preventie van alcohol-gerelateerde problemen is de voorbije jaren enorm toegenomen. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening mogelijk. Klinische interventies zijn niet altijd effectiever dan ambulante vormen van behandeling en langdurige behandelingen hebben niet altijd betere resultaten dan kortdurende behandelingen.

Programma:

 • 14.00 uur Ontvangst
 • 14.30 uur Welkom door uitgever / Prof. Dr. Lemmens vakgroep psychiatrie en medische psychologie universiteit Gent
 • 14.50 uur Wat is er specifiek aan het “Brugs Model” ? door Dr. Luc Isebaert, grondlegger “Brugs Model” en wereldautoriteit oplossingsgerichte therapie
 • 15.15 uur Wat is werkzaam in de aanpak van alcoholproblemen? door Erwin De Bisscop
 • 15.45 uur Muziek door Louise De Bisscop / Alexis Guiette
 • 15.55 uur Afronding door uitgever
 • 16.00 uur Receptie met boekverkoop
 • 16.30 uur Einde
 • Erwin De Bisscop is een erkend oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut met een jarenlange ervaring in het begeleiden van alcoholgebruikers. Hij werkt al meer dan dertig jaar in de PAAZ van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Hij is daar onder andere medeoprichter van het POC (poliklinisch ontwenningscentrum) waar hij therapeutisch coördinator is. Bovendien is hij directielid en erkend opleider (oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie en coaching) aan het Korzybski- instituut in Brugge.  Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

  Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
  Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
  Voor meer informatie over het boek, klik hier.
  Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.


  Garant-Uitgevers
  Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | info@garant.be
  Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | info@garant-uitgevers.nl

  Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.