U bent van harte welkom op het

Garant-Congres:
NAH - niet-aangeboren hersenletsels

Donderdag, 30 november 2017, 09.30 uur – 16.30 uur

Gewijzigde locatie:

Het Boekenpodium

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

vlak bij Centraal Station en Parking Centraal - routebeschrijvingDe gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel – NAH zijn voor de patiënt, de familie en de omgeving meestal zeer ingrijpend, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Het congres focust op het diagnostisch en therapeutisch aanbod voor deze patiënten. Onderzoekers en therapeuten uit het brede NAH-werkveld reiken concreet materiaal aan dat meteen in de praktijk toepasbaar is.09.00 uur Inloop en registratie

09.30 uur
Nieuwe techniek en monitoring van bewustzijnsstoornissen
Steven Laureys & Jitka Annen – Coma-research, Universiteit Luik

Comapatiënten met ernstige hersenschade kunnen na ontwaken last houden van bewustzijnsstoornissen. Het exacte niveau van bewustzijn is lastig vast te stellen, maar heeft belangrijke implicaties voor de behandeling en prognose. Niet alleen cognitieve maar ook lichamelijke limieten bemoeilijken de diagnose. Recente ontwikkelingen in neuroimaging en -fysiologie helpen bij de diagnose dankzij objectieve maten voor bewustzijn. Ze bieden soms zelfs de mogelijkheid om met de patiënt te communiceren.
Vragen10.30 uur Neuropsychologische revalidatie na NAH
Wouter Lambrecht – Centrum voor Neuropsychologie, Gent

Deze lezing biedt een overzicht van therapeutische technieken en revalidatiemogelijkheden bij de meest voorkomende neuropsychologische – cognitieve en emotionele – gevolgen van een NAH. Aparte aandacht gaat naar het belang van revalidatie, zowel in de acute als voortgezette fase na het oplopen van het letsel.
Vragen


11.30 uur Pauze

12.00 uur Functie- en compensatietraining bij NAH-patiëten
Pascale Van Looveren & Jolien Teunkens – Revalidatiecentrum NAH, Turnhout

Een NAH kan gepaard gaan met een brede waaier aan cognitieve klachten, zoals aandachts- en geheugenstoornissen, falende probleemoplossing,… Cognitieve training beoogt in eerste instantie een herstel van de premorbide cognitieve functies. Bij blijvende cognitieve beperkingen daarentegen worden compensatiestrategieën aangereikt. Welke functie- en compensatietrainingen kunnen worden aangewend, met steeds een link met het dagelijkse functioneren van de patiënt?
Vragen


13.00 uur Lunch

14.00 uur Therapie bij neurologische communicatiestoornissen: stoornisgericht en/of functioneel?
Eric Manders – Afdeling Logopedische en Audiologische Wetenschappen, KU Leuven & UZ Leuven
In lijn met het ICF-model – Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt bij communicatiestoornissen ten gevolge van NAH de laatste decennia meer aandacht geschonken aan onder meer psychosociale benaderingen. Dat wil echter niet zeggen dat traditionele, stoornisgerichte therapievormen afgedaan hebben. Beide invalshoeken kunnen elkaar aanvullen.
Vragen


15.00 uur Re-integratie van kinderen en jongeren met een NAH
Nathalie Ansoms – Revalidatiecentrum voor Kinderen en Jongeren, Pulderbos
Na een lange ziekenhuisopname en revalidatieperiode kijken kinderen en jongeren erg uit naar hun terugkeer naar school, vriendenkring, en willen ze hun hobby’s weer opnemen. Weer aansluiting vinden hierbij is vaak minder evident dan gedacht wordt. Zowel cognitieve als gedragsmatige veranderingen na een NAH bemoeilijken de sociale contacten. Sociale cognitie vormt een belangrijke basis voor het sociale functioneren, maar kan na een NAH ernstig verstoord zijn. Hoe kan dit probleem worden aangepakt?
Vragen


16.00 uur Netwerkborrel

16.30 uur EindeDeelnemingsbijdrage: € 98,-
Garant-opleidingscertificaat, syllabus, broodjeslunch, fruit,
koffie en fris

Om deel te nemen, schrijf in op
http://www.garant-congressen.eu/


Met vriendelijk verzoek deze uitnodiging ook te zenden aan geïnteresseerde collega’s.
logo Garant Uitgevers nv
Garant-Uitgevers nv
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen, Tel.: + 32 (0)3 231 29 00, Fax: +32 (0)3 233 26 59
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn, Tel.: +31 (0)55 522 06 25, Fax: +31 (0)55 522 56 94
BTW BE 440.180.357 - RPR Antwerpen 276139

Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers