Maklu
Garant & Cyclus
Het Spinhuis
Distributie
nieuw prikbord nieuwsbrief over ons route tijdschriften contact winkelmand
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
ENGLISHGeavanceerd zoeken >
 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


S. Ansoms, J. Casselman, F. Matthys & G. Verstuyf
Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik
ISBN: 9789044115581
Aantal Pagina's: 294
Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar
Prijs: € 31.00
Uitgever : Garant Uitgevers nv
Print-versie   Bestel Nu

Over het boek:
Alcohol is in ons land nog steeds het meest misbruikte middel. De problemen die hiermee gepaard gaan, in het bijzonder de alcoholafhankelijkheid, zijn complex en heel verschillend van aard. Op initiatief van de VAD hebben de auteurs zich geconcentreerd op een selectie van de meest voorkomende klinische problemen en de meest bruikbare therapeutische modellen om hiermee om te gaan. De rode draad doorheen het boek is het streven naar een integrale benadering van de problematiek met gerichte interventies als die nodig zijn.

In het eerste deel wordt de integrale benadering voorgesteld met de nadruk op diagnostiek en screening van problematisch alcoholgebruik. Genderspecifieke aspecten en lichamelijke gevolgen komen ook aan bod. Het tweede deel gaat over de hulpverlening in al zijn facetten en enkele basisstrategieën vanuit een medisch-farmacologische en psychosociale invalshoek. Verder worden de meest gangbare psychotherapeutische modellen, verklaringsschema’s en een concrete aanpak voorgesteld. Natuurlijk gaat er ook aandacht naar rehabilitatie van personen met een langdurige alcoholproblematiek en een grotere zorgafhankelijkheid.

De bijdragen werden geleverd door een zeer heterogene groep van auteurs. Het zijn allemaal hulpverleners met een uitgebreide praktijkervaring maar binnen zeer verschillende disciplines en settings. Die verscheidenheid werkt verrijkend en beantwoordt zo aan een reële behoefte voor het eveneens heterogene werkveld. Door het samenvoegen van deze verschillende invalshoeken schetst het boek de huidige stand van zaken, zowel wat betreft theoretische concepten als op vlak van concrete, multidisciplinaire hulpverlening bij problematisch drinken.

Uit de inhoud:
Alcoholproblemen: denk integraal, handel gericht - Vroegdetectie, diagnostiek en screening - Medische aspecten van problematisch alcoholgebruik – Neurologische verwikkelingen – Genderspecifieke aspecten - farmacotherapie - Motiverende strategieën en terugvalpreventie – Problematisch alcoholgebruik vanuit de gedragsanalyse – Werken met de socio-familiale context - De psycho-analytische behandeling - Cliëntgerichte hulpverlening - Rehabilitatie bij cognitieve stoornissen.

Over de auteur(s):
Stan Ansoms is psychiater, Medisch Directeur PK Broeders Alexianen Tienen en Voorzitter VAD.
Joris Casselman is psychiater, Doctor in de Criminologie, Hoofddocent Gerechtelijke Geestelijke Gezondheidszorg KUL en Voorzitter Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid.
Frieda Matthys is psychiater en diensthoofd Psychiatrie Dodoensziekenhuis Mechelen.
Geert Verstuyf is stafmedewerker hulpverlening VAD.