PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Frank Vanbiervliet,Annick Visschers
Fiscale Procedure,Reeks BBB.Nr 34
ISBN: 9789046609064
Number of pages: 216
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 36,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

Het handboek Fiscale Procedure beoogt voor iedere fiscale en boekhoudkundige professional een praktische en heldere leidraad te zijn.
De talrijke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, alsook de uitgebreide trefwoordenlijst en voorbeeldformulieren, dragen daartoe bij.
De lezer wordt op een gestructureerde manier geleid door de verschillende stappen van de fiscale procedure die als eindbestemming heeft: een correcte belastingheffing. Allereerst gaat het boek in op de aangifte, die binnen welbepaalde onderzoekstermijnen door de administratie kan worden onderzocht, gebruik makende van de haar toegekende bevoegdheden. Daarna wordt nagegaan wie de bewijslast draagt en hoe de administratie verder met de belastingplichtige moet communiceren wanneer zij het niet eens is met zijn aangifte of wanneer de belastingplichtige gewoonweg niet thuis geeft. Tot slot wordt de aanslagprocedure uitgebreid behandeld. Dit samen met de verweermogelijkheden waarover de belastingplichtige beschikt wanneer hij de rekening betwist die hij gepresenteerd kreeg door de administratie.About the contents:

InhoudsopgaveAbout the author(s):

Frank Vanbiervliet is vennoot bij het advocatenkantoor Laga. Hij is docent fiscale procedure bij diverse onderwijsinstellingen en beroepsinstanties.
Annick Visschers is eveneens vennoot bij het advocatenkantoor Laga, waar zij aan het hoofd staat van het “tax controversy”-team.