PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Bas van Stokkom, Jan Terpstra, Marleen Easton (eds.)
Social disorder (CPS 2011 - 1, nr. 18)
ISBN: 9789046604090
Number of pages: 254
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 36,00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
In dit Cahier ligt de focus op de aard van spanningen en sociale onrust in buurten en de manier waarop door diverse actoren aan conflictregulering wordt gedaan. De aard van de bedreigingen voor de bestaande orde in onze samenleving evolueert door de tijd heen net zoals de reactie erop van verschillende maatschappelijke actoren. Het is voor deze actoren dan ook belangrijk de dynamiek van deze evoluerende (wan)orde te begrijpen om er ook daadwerkelijk een (regulerende) invloed op te kunnen (blijven) uitoefenen.
In dit Cahier komen enerzijds een aantal bijdragen aan bod die de verschijningsvormen en achtergronden van wanorde schetsen op basis van theoretische beschouwingen en concrete cases en anderzijds een aantal bijdragen die ingaan op de wijze waarop door zowel sociale actoren, politie als bestuurlijke overheden naar oplossingen wordt gezocht. Er wordt daarbij meermaals een poging gedaan om bij te leren door over het muurtje heen te kijken. Vast staat dat verschillende probleemdefiniƫringen, benaderingswijzen en aanpakken op het terrein aanwezig zijn in het hedendaagse kluwen aan ordeverstoringen; een voor velen dagelijkse realiteit die dringend aandacht verdient.

About the contents:
Inhoudsopgave

Meer info over Cahiers Politiestudies