PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


Frank Bovenkerk, Marleen Easton, Lodewijk Gunther Moor & Paul Ponsaers (eds.)
Policing multiple communities (CPS 2010 - 2, nr. 15)
ISBN: 9789046603321
Number of pages: 278
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 36.00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Uit recent Belgisch en Nederlands onderzoek over politiewerk in multiculturele buurten blijkt dat de territoriale politieorganisatie vaak haaks staat op de aard van de gemeenschappen die voorwerp uitmaken van het politieoptreden. Markante vaststelling is dat op buurtniveau verschillende groepen tezelfdertijd aanwezig zijn en het territorium van de buurt daarbij niet altijd samenvalt met de grenzen van de groepen die zich op die territoria bewegen. Dagelijks ervaren straatagenten de conceptuele vaagheid van een notie als ‘gemeenschap’. Zij worden op buurtniveau veeleer geconfronteerd met een wel bijzonder gefragmenteerd maatschappelijk lappendeken van origines, gedragspatronen, voorkeuren, statussen, culturen en leeftijden. Zij ervaren kortom multiple (buurt)gemeenschappen. Vanuit deze vaststellingen stellen we ons in dit Cahier de vraag welke empirische onderzoeken er bestaan over de verhouding tussen die zogenaamde gemeenschappen en territoria. De vraag stelt zich welke vormen die gemeenschappen aannemen en hoe die zich verhouden tot de territoria die gehanteerd worden vanuit een perspectief van orde- of wetshandhaving.

About the contents:
Inhoudsopgave

Meer info over Cahiers Politiestudies