PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
English



Advanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


A.R. Klijn (ed.), A.M. Nijboer, A.A. van Velten, J.C. Toorman & H.A.H. Stam
Recht van kabels en leidingen (Nederlands Recht)
ISBN: 9789046601907
Number of pages: 150
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 35.00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
De grond zit in het dichtbevolkte en geïndustrialiseerde Nederland vol kabels en leidingen. Deze situatie heeft een uitgebreide wet- en regelgeving tot gevolg. Wie is immers de eigenaar van de netwerken: de aanlegger, de beheerder of der grondeigenaar? Wie is er aansprakelijk indien een bestaande leiding schade oploopt of veroorzaakt? Wie moet instaan voor de kosten van versplaatsing of reparatie van leidingen? Waar moet men juridisch rekening mee moet houden bij het doorvoeren kabel- en leidingenprojecten. En wat moet men gedogen en wat niet?

Voor het antwoord op deze en vele andere vragen moet men zijn weg kennen op verschillende terreinen in het privaat en publiek recht. Hierbij komt heel wat specifieke regelgeving kijken, zoals de recente “Grondroerdersregeling” , de aangepaste Telecomwet, de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Algemene Maatregel van Bestuur inzake registratie van gegevens van buisleidingen, en verschillende nadeelcompensatieregelingen.

Met voorliggend boek hebben we dit kluwen willen ontwarren en een toegankelijke gids willen schrijven door deze rechtsvragen heen.

About the contents:
Volledige inhoudsopgave

About the author(s):
De auteurs zijn allen verbonden aan het advocatenkantoor Boekel De Nerée, Amsterdam.