PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


P. Verhaeghe, K. Van der Bracht & B. Van de Putte
Migrant zkt toekomst
ISBN: 9789044129601
Number of pages: 145
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 20.00
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Immigratie is vaak het onderwerp van passionele debatten. Voornamelijk importhuwelijken, concentratiebuurten en de rol van de Islam staan in het middelpunt van de belangstelling. Maar hoe zit het nu met de sociale positie van de Turken en Marokkanen in de maatschappij? Leven ze eerder naast dan met de Belgen? En welke plaats nemen de nieuwe migrantengroepen zoals de Bulgaren, Slowaken en Polen in?

Migrant zkt toekomst schetst een beeld van de levensomstandigheden van enerzijds Turken en Noord-Afrikanen en anderzijds Midden- en Oost-Europeanen in Gent. De auteurs analyseren met uniek cijfermateriaal de trends van het afgelopen decennium op het vlak van werken, wonen en huwen. Ze argumenteren dat we in de Belgische migratiegeschiedenis op een dubbel keerpunt zijn gekomen. Ten eerste stellen ze vast dat de Turkse en Noord-Afrikaanse Gentenaars geleidelijk overgaan van gesloten etnische enclaves naar een meer interactieve etnische mozaïek. Ten tweede merken de auteurs op dat de nieuwe migrantengroepen minder gesegregeerd leven dan tien jaar geleden.

“De auteurs willen in dit boek het ‘grotere verhaal’ brengen van het leven van ‘oude en nieuwe’ migranten in ons land. Daar zijn ze wonderwel in geslaagd. Migrant zkt toekomst focust op onze stad maar is zeer aan te bevelen aan beleidsmakers van álle niveaus.”
Daniël Termont, Burgemeester Gent

“Migrant zkt toekomst vertrekt van gegevens, maar draagt ook gewaagde reflecties aan. De auteurs schreven een boek dat zowel beleidsmakers kan dienen, als één ieder die er voor kiest om samen de nieuwe maatschappij te omarmen.”
Kadir Balci, Gentenaar en regisseur Turquaze

About the contents:
Inhoudsopgave
Voorwoord

About the author(s):
Pieter-Paul Verhaeghe is historicus en socioloog en onderzoekt de maatschappelijke positie van etnische minderheden. In 2011 was hij gastonderzoeker aan de University of Manchester.
Koen Van der Bracht is historicus en socioloog en onderzoekt huwelijkspatronen en religiositeit van etnische minderheden. Hij won in 2012 de Acco-prijs voor beste scriptie in de Sociologie.
Bart Van de Putte is historicus en socioloog. Hij doceert ‘Sociologie’ en ‘Migratie en integratie’ aan de Universiteit Gent. De auteurs zijn verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent.