PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


R.E. van der Linden
Praktische harmonie en akkoordenleer van de jazz en aanverwante muziekvormen voor piano (De Veerman-Bibliotheek, nr. 5)
ISBN: 9789044123579
Number of pages: 173
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 24.70
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
De harmonie en akkoordenleer van de jazz en aanverwante muziekvormen is een zeer veelomvattend fenomeen. Het gaat hierbij om de muziek die zijn oorsprong heeft in de samensmelting van de Afrikaanse en de Europese muziekculturen op het Amerikaanse continent. Kenmerkend voor deze muziekvormen is de cultuur van improvisatie en interpretatie. Een melodisch gegeven, door de componist voorzien van een summier harmonisch raamwerk en slechts genoteerd met enkele akkoordsymbolen, moet door de uitvoerende musicus of arrangeur, in dit boek beiden verenigd in de pianist, tot een compleet muzikaal geheel worden uitgewerkt op basis van eigen interpretatie; overigens zonder daarbij het stijlkenmerk van de compositie of de ideeën van de componist geweld aan te doen. Daarvoor zijn niet alleen kennis en inzicht, maar ook een grote mate van creativiteit noodzakelijk.

Het doel van dit boek is een complexe, maar uiterst interessante materie op een zeer praktische wijze te benaderen en toegankelijk te maken, gericht op de toepassing ervan aan de piano. Gekozen is voor een methodische, opbouwende, sterk op de speelpraktijk gerichte aanpak. De vele voorbeelden bieden de speler een bron van informatie. De oefeningen waarborgen een gedegen en brede ontwikkeling, maar nodigen de speler ook uit tot een fascinerende zoektocht en vormen een uitdaging voor zijn creativiteit. Voor een beter inzicht wordt waar dat nodig is enige theoretische onderbouwing gegeven.

Het boek is bedoeld voor wie zich, uit hoofde van studie of beroep of uit interesse, wil bekwamen in de praktische toepassing van de harmonie en akkoordenleer van de jazz en de daaraan gerelateerde muziekvormen. Het reikt ideeën aan, inspireert tot nieuwe ontdekkingen en zet aan tot verdere ontplooiing.

About the contents:
Volledige inhoudsopgave

About the author(s):
Rob van der Linden is componist, pianist en arrangeur. Hij verrichtte baanbrekend pionierswerk voor de introductie van jazz en aanverwante muziekstijlen als erkende studierichting aan de Nederlandse muziekscholen en conservatoria. Hij was ruim 20 jaar hoofdvakdocent aan het Rotterdams Conservatorium.