PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


M. Kinet & R. Vermote (Red.)
Mentalisatie (Reeks Psychoanalytisch Actueel, nr. 2)
ISBN: 9789044117400
Number of pages: 132
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 19.50
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Het begrip ‘mentalisatie’ was tot voor kort vooral in de Franstalige psychoanalytische literatuur te vinden. Het komt overeen met mentaal verwerken, symboliseren of denken en werd voornamelijk door auteurs als Marty, Bion en Green uitgewerkt. Een enigszins andere benadering komt uit het raakvlak van de psychoanalyse en het gehechtheidsonderzoek. Ontwikkelingspsychologisch en psychoanalytisch onderzoek van Fonagy en Target laat zien hoe jonge kinderen erin slagen hun gedrag en dat van anderen te interpreteren. Zij ontwikkelen een ‘reflectief functioneren’.
Fonagy en medewerkers ontwikkelden dit begrip verder tot ‘mentalisatie’, dat opvattingen uit verschillende disciplines integreert. Het begrip heeft een grote impact op de huidige benadering van ontwikkelingspsychologie en psychopathologie. In ons taalgebied, waar zowel Franse als Angelsaksische invloeden een grote rol spelen, is dit mentalisatieconcept al enige tijd in voege. Dit boek wil vanuit deze traditie het begrip ‘mentalisatie’ verduidelijken en in een bredere context plaatsen.

About the contents:
Bruggen tussen denk-wijzen – Psychoanalyse, (re)constructie, mentalisatie – Lacan leest Klein: over symbolisatie en ontwikkeling van het Ik – Mentaliseren en psychopathologie. Klinische benadering van het werk van Bion – Denken op grote hoogte. Verkenning van het mentalisatieproces van patiënten binnen een forensische polikliniek – Poëzie en psychoanalyse, Muze en mentalisatie.

About the author(s):
Mark Kinet, psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut, is hoofdgeneesheer van de Kliniek Sint-Jozef in Pittem, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie. Rudi Vermote, psychiater en psychoanalyticus, is diensthoofd van de Klinische Psychoanalytische Psychotherapie voor Persoonlijkheidsstoornissen in het U.C. St-Jozef in Kortenberg.

Zie ook www.psychoanalytischactueel.eu.