PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


C. Cortie, J. Droogleever Fortuijn, M. Wagenaar (red.)
Stad en land. Over bewoners en woonmilieus.
ISBN: 9789052601090
Number of pages: 302
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 25,00
Publisher : Het Spinhuis
Print-version   Order

About the book:
Dit afscheidsboek voor Rob van Engelsdorp Gastelaars, van 1984 tot 2003 hoogleraar sociale geografie aan de afdeling Geografie en Planologie van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, laat iets zien van de wetenschappelijke inspiratie die hij heeft weten over te dragen op promovendi, collega’s en studenten, én op auteurs buiten het vakgebied van de stadsgeografie. Dat dit boek binnen de gestelde kaders - stad en land, bewoners en woonmilieus - een grote reikwijdte aan onderwerpen behandelt, mag als een eresaluut aan de emeritus worden gezien. De bijdragen laten voor een belangrijk deel zien hoe bepalend lokale woonmilieus zijn en hoe zij worden gevormd door handelende bewoners en hun instituties. Om hier een oud en beroemd begrippenpaar te hanteren: weerslag en neerslag bijten elkaar in de loop der jaren voortdurend in hun staart. Dat daarbij het Amsterdamse laboratorium nog steeds het schouwtoneel bij uitstek is, zeker in de huidige meer regionale omschrijving, blijkt overduidelijk.