PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


C. Wittouck, K. Audenaert & F. Vander Laenen (red.)
Handboek forensische gedragswetenschappen
ISBN: 9789046606339
Number of pages: 438
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 66.90
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:

De forensische geestelijke gezondheidszorg is een boeiend en tegelijk complex domein in volle ontwikkeling. Zij bevindt zich op het kruispunt van de geestelijke gezondheidszorg en het recht. Uiteenlopende vakspecialisten uit justitie en hulpverlening zijn hierbij op elkaar aangewezen.

Voor een adequate samenwerking is kennis van de context waarin de verschillende actoren werken essentieel. Dit handboek bevat bijgevolg bijdragen van juristen, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, criminologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. De auteurs zijn zowel academici als experten uit de praktijk. Zij behandelen uit beide gezichtspunten uiteenlopende wetenschaps- en praktijkdomeinen die van groot belang zijn voor de forensische geestelijke gezondheidszorg.

Het handboek is ontwikkeld met het oog op de Permanente Vorming Forensische Gedragswetenschappen, georganiseerd door de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent en de Arteveldehogeschool. Het geeft ook ruimer aan alle belanghebbende lezers waardevolle wetenschappelijke en multidisciplinaire inzichten mee over de forensische geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.About the contents:

Inhoudstafel
VoorwoordAbout the author(s):

Deze publicatie staat onder redactie van Ciska Wittouck, Kurt Audenaert en Freya Vander Laenen, allen verbonden aan de Universiteit Gent.

Freya Vander Laenen, criminoloog en maatschappelijk werker, is hoofddocent aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (onderzoeksgroep IRCP) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Kurt Audenaert, psychiater en criminoloog, en Ciska Wittouck, psycholoog en criminoloog, zijn verbonden aan de Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, respectievelijk als buitengewoon hoogleraar en doctoraatsonderzoeker. Samen organiseren en coördineren ze de Permanente Vorming Forensische Gedragswetenschappen.