PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


F. Hamburg
Een computermodel voor het ondersteunen van euthanasiebeslissingen (E.M. Meijers Reeks)
ISBN: 9789046600207
Number of pages: 344
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 58.00
Publisher : Maklu-Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
In Nederland mogen artsen zonder een scherp criterium beslissen op een verzoek tot euthanasie. In een dergelijke beslispraktijk is het onwaarschijnlijk dat er consistentie bestaat tussen hun beslissingen. Dit proefschrift heeft allereerst ten doel deze inconsistente beslispraktijk aan te tonen. Het proefschrift presenteert voorts een computermodel waarmee de inconsistentie tussen euthanasiebeslissingen in principe teruggedrongen kan worden. Ter onderstreping van het belang van dit model toont de auteur aan dat twee cruciale beslissingen van de Hoge Raad [het Chabot-arrest en het Brongersma-arrest] wezenlijk strijdig zijn met elkaar. Wil men de gesignaleerde inconsistenties volledig en definitief voorkomen, dan zal de bron daarvan [de Wet Toetsing Levensbeƫindiging] moeten worden aangepakt. Daarom wordt in het proefschrift het politieke voorstel gedaan om de euthanasiewet in te trekken en tezelfdertijd de hulp bij zelfdoding te decriminaliseren.

Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Dit promotieonderzoek vond plaats in het kader van het onderzoeksprogramma Multi Level Jurisdiction en stond voorts onder auspiciƫn van SIKS, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Informatie en Kennissystemen.

About the contents:
Inleiding
De totstandkoming van de Nederlandse euthanasiewet in kort bestek
Aantekeningen bij de huidige euthanasiewet
Hoe denkt en beslist een arts in gevallen van euthanasie?
Case based reasoning
Een CBR-model voor de ondersteuning van euthanasiebeslissingen
KVL ten voeten uit
Evaluatie van KVL
Eindconclusies


About the author(s):
Frederick Hamburg studeerde rechten en medicijnen aan de de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij schreef dit proefschrift ter verkrijging van Doctor aan de universiteit Leiden.