PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
EnglishAdvanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


P. Van Avermaet, K. Van den Branden & L. Heylen (Red.)
Goed geGOKt? Reflecties op twintig jaar gelijke-onderwijskansenbeleid in Vlaanderen
ISBN: 9789044126877
Number of pages: 255
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 29,00
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
Het naderende einde van de derde GOK-cyclus is een uitdrukkelijke reden om stil te staan bij verleden, heden en toekomst van gelijke onderwijskansen in Vlaanderen. Een aantal vooraanstaande getuigen van het gelijke-onderwijsbeleid beschrijven hoe zij de voorbije werking rond gok hebben ervaren en wat volgens hen de volgende stappen zijn om gelijke onderwijskansen actueel te houden.

GOK gaat een andere realiteit tegemoet: er komt allicht een andere financiering voor scholen en er is niet langer een Steunpunt GOK voor materiaalontwikkeling of wetenschappelijke ondersteuning. Voor sommigen zijn dat voldoende signalen om te beweren dat de aandacht voor gelijke onderwijskansen zal verdwijnen of zal evolueren in de richting van een zorgbeleid met nadruk op remediëring vanuit een achterstandsdenken. Ze verwachten niet veel heil van deze aanpak en voorspellen sombere tijden voor doelgroepleerlingen. Anderen zien kansen om “out of the box” te denken en totaal nieuwe wegen te verkennen. Zij hopen op nieuwe samenwerkingsverbanden en willen participatiever – samen met kinderen/jongeren en hun familie uit de doelgroep – kunnen werken.

Dit boek wil vooral vooruitblikken. Het bestrijkt het hele GOK-veld: van inschrijvingsrecht tot beschouwingen over de zin van een gelijke-onderwijskansenbeleid; van de mogelijkheden van het lokaal overlegplatform tot de didactiek voor taalverwerving. Daarnaast is er aandacht voor de plaats van diversiteit en van preventie; voor werken aan tekorten en werken vanuit talenten.

About the contents:
Inhoudsopgave

About the author(s):
Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren van de Universiteit Gent en doceert Multiculturalismestudies aan deze universiteit.

Kris Van den Branden doceert Taalkunde aan de Faculteit Letteren van de K.U. Leuven en is er directeur van het Centrum voor Taal en Onderwijs.

Ludo Heylen is stafmedewerker-coördinator van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs, voorzitter van Cego – Centrum voor ervaringsgericht onderwijs in Leuven en voorzitter van het LOP Aarschot Basisonderwijs.


In de pers:
Online recensie - Humanistisch-vrijzinnige Vereniging