PUBLISHER
DISTRIBUTION
new events newsletter about us route journals contact shopping cart
 
 
 
 
HOME
NEDERLANDS
English



Advanced search >

Maklu | Garant | Spinhuis


open
19 & 20 september


Het Boekenpodium

 
BELGIE
Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen
Tel: +32 (3) 231 29 00
Fax: +32 (3) 233 26 59
 info@maklu.be
 uitgeverij@garant.be

NEDERLAND
Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Tel: +31 (55) 522 06 25
Fax: +31 (55) 522 56 94
 info@maklu.nl
 info@garant-uitgevers.nl


W. Smit
Terrorisme en rechtvaardige oorlog. Recht en onrecht in tijden van terreur
ISBN: 9789044121155
Number of pages: 206
Status: Published - can be ordered - can be delivered
Price: € 24.10
Publisher : Garant Uitgevers nv
Print-version   Order

About the book:
De terroristische aanslagen van 11 september 2001 hebben voorgoed veranderd hoe het Westen omgaat met ethische principes, waarden en normen. Concepten als het rechtvaardige- oorlog-denken voldoen niet meer in de strijd tegen het internationale terrorisme. Bovendien heeft zich een politiek doorgezet die het belang van de veiligheid van de burgers primair stelt, boven de vrijwaring van de verworven rechten. Deze vrij eenzijdige benadrukking van het veiligheidsaspect heeft echter vurige tegenstanders. Zij verwijten de regeringen een kortzichtig beleid en een opportunistische en rechtenondermijnende machtsstrategie onder het mom van de strijd tegen het terrorisme. Het eerste deel van het boek gaat in op de evolutie, de inhoud en het belang van de principes van het rechtvaardige-oorlog-denken. Is dit concept niet achterhaald in tijden waarin de strijd tegen het terrorisme veel dringender lijkt dan mogelijke klassieke natie-natieconflicten? Wat is een mogelijk alternatief ? In het driedelige tweede luik van het boek brengt de auteur de schendingen van burger- en mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme in kaart en gaat hij uitgebreid in op de problematiek van de zogenaamde harde ondervragingstechnieken en het absolute verbod op marteling. Hier wordt de hardheid van een extreme politiek en het flirten met de vage grenzen van het recht pijnlijk duidelijk. In het laatste deel komt het actuele juridische, sociologische, filosofische en morele debat aan bod, over de verhouding tussen veiligheid en rechten. Zowel het debat als zijn premissen blijken dubieus. In de kritiek schuilt de aanzet voor een politiek van helderheid en rust, in plaats van geslotenheid en angst.8VG

About the contents:
Rechtvaardige oorlog (Geschiedenis - Evolutie - Principes) – (Internationaal) terrorisme en de uitdagingen voor het klassieke rechtvaardige-oorlogdenken) – 9/11 – Counterterrorisme – Prioriteit van de veiligheid – Veiligheidsstaat – Opschorting van rechten – Herijking van de veiligheidspolitiek – Verdragen en conventies in verband met marteling – Ondervragingstechnieken – Politiek in noodsituaties – Ethiek van de politieke verantwoordelijkheid – ‘Politieke belofte’ – Ethisch realisme.

About the author(s):
Wim Smit volgde een lerarenopleiding en studeerde daarna godsdienstwetenschappen en moraaltheologie aan de K.U.Leuven. Hij is aalmoezenier bij de Koninklijke Militaire School in Brussel en lid van het Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek, verbonden aan het Bisdom bij de Belgische Krijgsmacht.