K. van der Pijl
Wereldorde en machtspolitiek. Visies op de internationale betrekkingen van Dante tot Fukuyama


ISBN:9789073052413
Aantal Pagina's:310 blz.
Prijs: €24,50
Uitgever: Het Spinhuis
 

Over het boek:
Dit boek geeft een overzicht van de theorie over internationale politiek van Dante''s kritiek op de macht van de paus tot aan Fukuyama''s fantasie over het einde van de geschiedenis. Het boek gaat door tot de val van de Sovjet-Unie, de laatste wereldmacht die de hegenomie van het westen in de weg stond. Alle in dit boek behandelde auteurs worden geplaatst binnen de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waarin ze schreven, vanuit de gedachte dat de geschiedenis van het denken de sleutel verschaft tot de geschiedenis in haar geheel. Kees van der Pijl laat zien dat een van de belangrijkste inzichten van de moderne Leer der Internationale Betrekkingen is dat ook het streven naar wereldorde een vorm van machtspolitiek is. De auteur levert met dit boek een basis voor een ieder die de hedendaagse internationale politiek wil begrijpen. Kees van der Pijl is als politicoloog verbonden aan de vakgroep Internationale Betrekkingen van de Universiteit van Amsterdam. Hij is auteur van o.a., "Een Amerikaans Plan voor Europa", "Marxisme en internationale politiek", en "The Making of an Atlantic Ruling Class". Daarnaast publiceerde hij verhalen en romans.