L. Sansone
Schitteren in de schaduw. Overlevingsstrategieën, subcultuur en etniciteit van Creoolse jongeren uit de lagere klasse in Amsterdam 1981-1990


ISBN:9789073052345
Aantal Pagina's:280 blz.
Prijs: €14.75
Uitgever: Het Spinhuis
 

Over het boek:
Sociale achterstanden onder Afro-Amerikanen in westerse samenlevingen vertonen een grote hardnekkigheid. Livio Sansone zoekt vanuit antropologisch perspectief naar de oorzaken hiervan bij een groot aantal Creoolse jongeren in Amsterdam, die hij gedurende tien jaar heeft gevolgd. Vanuit hun gezichtspunt richt hij zich op vrijetijdsbesteding, werk en - vooral - werkloosheid. Tal van alternatieve overlevingsstrategieën komen aan de orde. Hierbij staat centraal de mate van succes en in hoeverre deze alternatieven cultureel bepaald zijn. Tegen de achtergrond van de 'structuur-cultuur' discussie concludeert Sansone dat de sociale positie van Creoolse jongeren maar zeer gedeeltelijk afhangt van culturele aanpassing of culturele eigenschappen. Over de complexiteit van etniciteit en identiteit, arbeid en arbeidsethos gaat dit boek. Sansone (Palermo, 1956) studeerde sociologie in Rome en culturele antropologie in Amsterdam. Hij is thans werkzaam bij het Centro de Recursos Humanos van de Federale Universiteit van Bahia (Salvador, Brazilië).