VCLB/E. Billiaert, P. Dudal, R. Grysolle & L. van Dooren
LVS - VCLB/Leerling Volg Systeem - Wiskunde: Analyse en Handelen - Volume 1/Kopieerbundel.Editie 2005


ISBN:9789053509906
Aantal Pagina's:166 blz.
Prijs: €37,10
Uitgever: Garant Uitgevers nv
 

Over het boek:

Het LVS-VCLB (vroeger LVS-CSBO) is een Leerlingvolgsysteem ontwikkeld door de koepelorganisatie van de Vlaamse Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding.
Het bevat onder meer signaleringstoetsen waarmee de leerlingen van nabij kunnen worden gevolgd bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen.
Maar leerlingen volgen betekent meer dan problemen signaleren. Voor elk belangrijk leerstofdomein zijn er daarom, naast de toetsen, één of meer boeken waarin aandacht wordt besteed aan de verdere analyse van de problemen en aan hoe hulp kan worden geboden, aan het handelen dus.
Een aparte algemene handleiding gaat in op het hoe en het waarom van het LVS, de registratie en de interpretatie van de gegevens, het leerlingenoverleg en de invoering van het LVS. Bij dit LVS is ook software ontwikkeld.

Deze deelpublicatie van het LVS-VCLB sluit onmiddellijk aan bij het boek Wiskunde: Analyse en handelen - Volume 1 /Basisboek.
Ze bevat alle gebruiksmaterialen die nodig zijn om de daarin behandelde wiskundemoeilijkheden te analyseren en zo tot handelen over te gaan.

Belangrijke uitbreiding van het LVS-VCLB/Garant Leerlingvolgsysteem