A. Verhage & G. Vermeulen (ed.)
Mensenrechten en opsporing, terrorisme en migratie. Update in de criminologie VII (Gandaius Publicaties, VIII)


ISBN:9789046608791
Aantal Pagina's:516 blz.
Prijs: €35.20
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

In dit boek wordt het thema mensenrechten gelinkt aan drie domeinen in volle evolutie: opsporing, terreurbestrijding en migratie. De gebundelde bijdragen zijn actuele onderzoeksartikelen, van de hand van auteurs binnen de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de UGent.
Inzake opsporing worden de nieuwe wet inzake internet- en informaticarecherche en de herziening van de private opsporing aan een grondrechtelijke analyse onderworpen. Legitimiteits- en legaliteitsvragen in de sfeer van terreurbestrijding focussen op aanzetten tot terrorisme respectievelijk reizen met terroristisch oogmerk. Inzake migratie volgen een mensenrechtelijke toets van het Europese asieldetentiebeleid en kritische reflecties inzake slachtofferschap en het EU-beleid inzake mensensmokkel en -handel.


 
Uit de inhoud:

Inhoudsopgave
Woord vooraf