P. Ponsaers, E. De Raedt, L. Wondergem & L. Gunther Moor (eds.)
Outsourcing policing (CPS 2015 - 3, nr. 36)


ISBN:9789046607237
Aantal Pagina's:222 blz.
Prijs: €36.00
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:
In welke mate kunnen politieactiviteiten al dan niet uitbesteed worden? Wat mogen burgers hiervan verwachten? Hoe maakt de overheid haar regierol waar, gegeven haar verantwoordelijkheid voor veiligheid?

De overheid en de politie hebben onder meer een grote rol bij het bewaken en beveiligen van personen en objecten. Diverse instanties werden opgericht naar aanleiding van de aanslagen op de Twin Towers op 11/9/2001 en private partners worden hier in toenemende mate bij betrokken. Ook op het vlak van evenementenbeveiliging, crisisbeheersing en rampenbestrijding doen zich meer en meer samenwerkingsverbanden met private partners voor.

Tot op welke hoogte heeft de politie nog zicht op zaken en kan zij haar regierol waarmaken?
 

Uit de inhoud:

Inhoudstafel
Editoriaal

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.

Meer info over Cahiers Politiestudies

Overzicht jaargang 2014 en 2015