L. Gunther Moor, J. Janssen, M. Easton & A. Verhage (eds.)
Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie (CPS 2015 - 2, nr. 35)


ISBN:9789046607220
Aantal Pagina's:254 blz.
Prijs: €37.10
Uitgever: Maklu-Uitgevers nv
 

Over het boek:

De praktijk van ethnic profiling vindt alsmaar verder uitbreiding. Nu Amnesty International en de Nederlandse Nationale Ombudsman zich over deze praktijk hebben uitgesproken, is het tijd om er in dit Cahier wat uitvoeriger op in te gaan. Intussen is er nieuw wetenschappelijk onderzoek beschikbaar hieromtrent, dat het Cahier graag onder de aandacht wenst te brengen.

Ook de belangstelling voor de achtergrond van politiemensen zelf, in de schoot van de politieorganisatie, groeit. In welke mate draagt interne diversiteit, niet enkel inzake etnische achtergrond, maar ook inzake leeftijd, gender en seksuele geaardheid, bij tot een betere verhouding met de burger?


 
Uit de inhoud:

Inhoudstafel
Editoriaal

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.

Meer info over Cahiers Politiestudies

Overzicht jaargang 2014 en 2015